Kolekcja nagrań Henryka Świątkowskiego (Mazowsze łowickie)

Na 12 zachowanych kaset magnetofonowych z nagraniami, które zarejestrował w Łowickiem znany pedagog, muzealnik i etnograf Henryk Świątkowski (1909-1999) zwrócił naszą uwagę jego syn – Tomasz. Nagrania okazały się cennym dopełnieniem licznych archiwalnych rejestracji fonograficznych z tego subregionu Mazowsza zgromadzonych np. w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. To dokumenty powstałe w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy Świątkowski piastował stanowisko dyrektora Muzeum w Łowiczu. W nagraniach utrwalono repertuar z miejscowości m.in. Skaratki, Maurzyce, Łowicz i in. w wykonaniu księżackich muzyków: śpiewaczek, śpiewaków i instrumentalistów. 

Wśród zarejestrowanych wykonawców odnajdujemy wiele osób, które figurują jako informatorzy w pracach i materiałach sporządzonych na podstawie licznych eksploracji terenowych w Łowickiem prowadzonych przez Henryka Świątkowskiego wraz z żoną Anną. Byli to twórcy ludowi – wszechstronni artyści, niejednokrotnie nie tylko śpiewacy czy muzycy ale również wycinankarki, hafciarki, rzeźbiarze. Niestety, znikoma ilość dokumentacji do nagrań utrudnia dogłębną i szczegółową deskrypcję zasobu i jego ostateczne opracowanie; trwają prace identyfikacyjne. Zbiór zawiera również nagrania z l. 70. XX w. powstałe w ramach Międzynarodowego Tygodnia Młodych Artystów w Łowiczu a także kopie audycji radiowych, w których brał udział Henryk Świątkowski.

Zespół archiwalny został zdigitalizowany w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne przez Marię Szymańską-Ilnatę i pozostaje w opracowaniu Jacka Jackowskiego.

Zasoby Henryka Świątkowskiego można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek HSwiat lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.