Digitalizacja, archiwizacja, rekonstrukcja oraz datafikacja, indeksacja, deskrypcja, redakcja

Prowadzone w każdym etapie projektu pace przy zbiorach dokumentalnych nagrań muzyki tradycyjnej to zadania interdyscyplinarne, łączące problemy zarówno ze świata technologii analogowej, cyfrowej jak i humanistyki. Poprawne i optymalne odtworzenie historycznego nagrania archiwalnego i zgromadzenie towarzyszących mu dokumentów w formie np. rękopisów, maszynopisów, fotografii, fiszek itp. to dopiero początek drogi prowadzącej przez cyfryzację źródeł, ich identyfikację, weryfikację, opis, wytwarzanie metadanych, aż do ostatecznego efektu jakim jest prezentacja digitalizatów w repozytorium oraz przygotowanie wybranych pod kątem merytorycznym nagrań do publikacji.