Etap VII

W ramach siódmego etapu projektu kontynuowano lub zakończono milowe etapy prac nad już zagregowanymi kolekcjami:

►nagrania ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN (kontynuacja);
►nagrania pochodzące z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego w Instytucie Muzykologii KUL (kontynuacja – w 2021 r. zakończono prace na sygnaturze IMuzKUL_T0135; zbiór taśm szpulowych liczy 195 nośników);
►nagrania pochodzące z Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Pruffrowej w Toruniu (zakończono prace nad zespołami archiwalnymi nagrań zapisanych na taśmach magnetycznych szpulowych);
►nagrania ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu (kontynuacja – w 2021 r. zakończono prace na sygnaturze MZamoj_MC0110; zbiór taśm magnetycznych w kasecie, tzw. kaset magnetofonowych, liczy 145 nośników).

dr Kinga Strycharz-Bogacz opracowuje nagrania z KUL, fot. J. Jackowski
Urszula Świątek opracowuje nagrania z Muzeum Zamojskiego, fot. A. Stawiński
Magdalena Jackowska opracowuje nagrania z KUL i Muzeum Etnograficznego w Toruniu, fot. A. Stawiński

Ponadto przyjęto w czasowy depozyt i włączono do planu opracowania taśmy z Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Pruffrowej w Toruniu z nagraniami dokonanymi podczas badań terenowych przez prof. Jana Mirosława Kasjana – poetę, eseistę i folklorystę, który swą rozprawę doktorską poświęcił poetyce polskiej twórczości ludowej. Taśmy w 2011 r. przekazała do Muzeum wdowa po uczonym, zmarłym w 2010 r.

Ważnym elementem prowadzonych w 2021 r. prac jest kontynuacja opracowania, korekt i redakcji metadanych w systemie Etnofon i wdrożenie oraz dalsze opracowywanie zasad deskrypcji dokumentów etnofonograficznych. W systemie wzrasta ilość transkrypcji muzycznych i tekstowych, które wraz z dokumentem fonograficznym – nagraniem – i innymi dokumentami towarzyszącymi budują pełny kontekst źródła dla badań etnomuzykologicznych i interdyscyplinarnych.

System Etnofon został również wyposażony w nowe funkcjonalności zwłaszcza w zakresie formularzy prezentujących zarejestrowanych wykonawców. Poszerza się zasób utworzonego rejestru fotografii artystów oraz fotografii powiązanych z danymi wykonawcami a ponadto w systemie zwiększa się ilość szczegółowych informacji na temat wykonawców prezentowanych w poszczególnych kategoriach opisu. Dokonano również digitalizacji kolejnej partii dokumentacji nienagranej towarzyszącej nośnikom (protokoły nagrań i tzw. „spikerki”).

Kontynuowano prace nad materiałem dźwiękowym i audiowizualnym pozyskanym w terenie zarówno podczas badań przeprowadzonych w 2021 r. jak i wcześniejszych.

Opracowanie materiałów filmowych. Maciej Królikowski, Konrad Ziółkiewicz. Fot . A. Stawiński

W 2021 r. przeprowadzono również skontrum zasobów cyfrowych, opracowano metodę prezentacji zasobów archiwalnych o różnym statusie (np. oryginał, kopia, substytut oryginału) i zakończono opracowywanie w tym zakresie zespołów archiwalnych z lat 1945-1950 i 1957. Dzięki względnemu ustabilizowaniu sytuacji pandemicznej w części roku 2021 udało się również kontynuować dokumentacje terenową i prowadzić dalsze kwerendy.

Stałym elementem prac jest specjalistyczna rekonstrukcja i serwis sprzętu studyjnego – w znacznej mierze urządzeń historycznych – a także prace naukowe i informatyczno-programistyczne związane z utrzymaniem i rozbudową systemu: baz danych i aplikacji.