Our work (phase V) in media and literature

7 maja 2019 r. w Magazynie „Źródła” nadano audycję o płycie CD Barwy nadpopradzkiej nuty.

31 grudnia 2019 r. także w Magazynie „Źródła” przedstawiono kolejną audycję o projekcie Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne.

W 2019 r. ukazały się także artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

Jacek, Jackowski, Hubert Klekowicz, Ewelina Grygier: Documental recordings of Polish traditional music in the digital domain. Digitization and dedicated system of archiving, developing and making historical ethno-phonographic resources available, „Digital Transformation Playbook”, IAB Europe, 2019, s. 82-83,1-17.

Jacek Jackowski: Nagrania dokumentalne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – ich digitalizacja, opracowanie i udostępnianie w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, red.: B. Bodziach, T. Rokosz, K. Strycharz-Bogacz. Lublin 2019: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 43-57.