Presenting the project at conferences and workshops (2018)

Na międzynarodowej konferencji History, Memory, and Archives: Sensitive Issues zorganizowanej w Wilnie w dn. 17-19 października 2018 r. przez Institute of Lithuanian Literature and Folklore dr Jacek Jackowski przedstawił założenia i cele projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne w referacie pt.: Contemporary Project “Polish Traditional Music – Phonographic Heritage. Current Status, Preservation, Facilitating” as a Continuation of Post-War All Polish Folklore Collecting Campaign (1945-1950).

Podobna tematykę oraz prototyp cyfrowego repozytorium przedstawiono podczas XVII Międzynarodowego Sympozjum Nowości w Technice Audio i Video (NTAV)., które odbywało się 11-12 października 2018 r. w Poznaniu w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. J. Jackowski wygłosił referat ilustrowany prezentacją: Projekt „Polska Muzyka Tradycyjna ‐ Dziedzictwo Fonograficzne” jako powrót do międzywojennej idei Centralnego Archiwum Fonograficznego.

Kwestie prawne udostępniania nagrań dyskutowano z kolei podczas warsztatów, które odbyły się w ramach zorganizowanej w  dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Warszawie konferencji Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices. Celem warsztatów było poznanie i krytyczne przedyskutowanie doświadczeń wybranych instytucji kultury i dziedzictwa publikujących swoje zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ich wykorzystania naukowego. Cele warsztatów prawnych było wyjaśnienie kwestii prawnych związanych z udostępnianiem i ponownym wykorzystywaniem danych instytucji kultury, zarówno w celach badawczych jak i popularyzatorskich. Zbiory Fonograficzne, wraz z Muzeum Azji i Pacyfiku – jako wg organizatorów najciekawsze „case study” zostały wytypowane do przedstawienia na warsztatach praktyk stosowanych przez te instytucje.

Jacek Jackowski przedstawia referat podczas konferencji, fot. dr Maria Szymańska-Ilnata, 2018

W trakcie trwania projektu zorganizowano także konferencję z okazji 140 rocznicy opatentowania fonografu, w trakcie której dr Jacek Jackowski zaprezentował referat „Archiwa etnomuzyczne. Nagrania – dane – informacja (raport z realizacji projektu Polska Muzyka Tradycyjna – Dziedzictwo Fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie)”, będący podsumowaniem dotychczasowych etapów projektu.

Warto także wspomnieć o pozostałych wykładach prowadzonych przez pracowników projektu. Pierwszy z nich odbył się 22 listopada 2018 r. w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Podczas niego dr Jacek Jackowski opowiedział o roli Jadwigi i Mariana Sobieskich w tworzeniu źródeł etnofonograficznych (więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych pod tym linkiem). 11 grudnia 2018 r, na zaproszenie Heritage Imaging sp. z o.o. odbyło się także prowadzone przez Annę Rutkowską oraz dr Jacka Jackowskiego szkolenie dotyczące odtwarzania, digitalizacji, opracowania merytorycznego, archiwizacji i udostępniania dokumentalnych nagrań muzycznych.