Warsztaty, szkolenia, praktyki

7 lipca 2022 r. w Zbiorach Fonograficznych IS PAN odbyły się „Warsztaty archiwalno-biblioteczne” dla studentów Muzykologii UJ. Studencki krakowskiej uczelni pracowali również w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego a także zwiedzili Muzeum Fryderyka Chopina. W Instytucie Sztuki, dr Jacek Jackowski opowiedział młodym muzykologom o historii nagrań polskiej muzyki tradycyjnej, przybliżył sylwetki zasłużonych etnomuzykologów,  zaprezentował najciekawsze nagrania ze zbiorów IS PAN a także omówił współczesne metody opracowywania nagrań dokumentalnych w systemie Etnofon.

W październiku 2022 r. w Zbiorach Fonograficznych IS PAN przebywała prof. Ірина Клименко/Iryna Klymenko z Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego a także jej student (aspirant) Олександр Кропивний/Oleksandr Kropywnyj. W ramach pobytu Goście zapoznali się ze strukturą, organizacją i pracami prowadzonymi w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Oleksandr Kropywnyj skorzystał również z konsultacji w zakresie digitalizacji, opracowywania i archiwizacji nagrań archiwalnych.
Poza tym, jak co roku, pracowali z nami studenci muzykologii w ramach organizowanych od 2006 r. praktyk studenckich. Warto dodać, iż do dnia dzisiejszego praktyki odbyło u nas niemal 80 studentów reprezentujących następujące szkoły i uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Filmu i Telewizji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Warszawskiej oraz L’Università degli Studi di Milano.

Wielu studentów, po zakończeniu praktyk kontynuuje współpracę ze Zbiorami Fonograficznymi w ramach realizowanych tu grantów i projektów. W 2022 r. wśród współpracowników zatrudnionych w ramach realizacji VIII etapu projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne znaleźli się studenci-byli praktykanci: Justyna Słomiana, Urszula Świątek, Martna Gotowicka.