Współpraca międzynarodowa – Szwecja 2022

W listopadzie 2022 r. kierownik Zbiorów Fonograficznych IS PAN odbył kolejną wizytę w Sztokholmie w nowej siedzibie Svenskt Visarkiv – instytucji gromadzącej, archiwizującej i badającej materiały dotyczące muzyki ludowej Szwecji, jazzu i muzyki popularnej minionych pokoleń. Svenskt Visarkiv (the Centre for Swedish Folk Music and Jazz Research) to jedna z komórek (obok wydawnictwa Caprce, Biblioteki Teatralnej, Muzeum Sztuk Performatywnych i Studia Muzyki Elektronicznej) wchodzących w skład Musikverket (Swedish Performing Arts Agency). W ramach spotkań i konsultacji z kierownikiem archiwum Karin Strand oraz pracownikami (Wictorem Johanssonem, Davidem Janssonem, Sverkerem Hyltén-Cavalliusem) poruszono zagadnienia związane z  porównaniem (po upływie ponad dekady) doświadczeń, organizacji, struktury obu instytucji, historycznych i współczesnych metod działania, prac edytorskich, opracowywania zasobów i ich upowszechniania i publikacji. Szczególny nacisk w rozmowach położono na kwestie prawne (legal acpects), które są szczególnie restrykcyjnie przestrzegane w wizytowanej instytucji. Ważnym tematem było omówienie i porównanie struktur baz danych, kategorii opisu i przeszukiwania informacji. Wizyta była okazją do zaprezentowania systemu Etnofon – szwedzcy partnerzy byli pod szczególnym wrażeniem szczegółowości opisu i opracowania polskich dokumentów etnofonograficznych. Poruszono również temat współczesnych rejestracji fonograficznych i audiowizualnych przejawów żywej tradycyjnej praktyki muzycznej i nurtu revival. Wymiana doświadczeń i szkolenie w zakresie pracy z historycznymi nośnikami dźwięku a także archiwaliami audiowizualnymi były tematem spotkania z Matsem Lundellem – specjalistą do spraw digitalizacji materiałów dźwiękowych i audiowizualnych. Kwerendę instrumentologiczną przeprowadzono w Muzeum Sztuk Performatywnych i Armémuseum.