Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
Łazienna 6, 62-800 Kalisz
http://ckis.kalisz.pl/

Niewielkim zespołem archiwalnym włączonym do projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne są nagrania dźwiękowe z Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej z 1996 r., będące własnością Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zarejestrowane na dwunastu taśmach magnetofonowych w kasecie wydarzenie odbyło się w dniach 16–17 XI 1996 r. w Sycowie k. Kalisza.

W nagraniach zarejestrowano m.in. solistów: Stanisławę Musielak z Piwonic, Bolesławę Mielicką z Biadek i Józefa Lis z Turska, a także następujące zespoły:

►Zespół Folklorystyczny „Piwonice” z Piwonic, gm. Piwonice;
►Zespół Śpiewaczy „Kobierzanki” z Kobierna, gm. Krotoszyn;
►Zespół Śpiewaczy „Ciświczanki” z Ciświcy, gm. Jarocin;
►Zespół Folklorystyczny „Doruchowianie” z Doruchowa, gm. Doruchów;
►Zespół Śpiewaczy „Golinianka” z Goliny, gm. Jarocin;
►Zespół Śpiewaczy „Kotłowianki” z Kotłowa, gm. Mikstat;
►Zespół Folklorystyczny „Międzyborzanie” z Międzyborza, gm. Międzybórz;
►Zespół Pieśni i Tańca „Noskowiacy” z Noskowa, gm. Jaraczewo;
►Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” z Ołoboku, gm. Sieroszewice;
►Zespół Śpiewaczy „Potarzyca” („Potarzyczanki”) i Kapela Ludowa (Kapela „Snutki”) z Potarzyc, gm. Jarocin;
►Zespół Folklorystyczny „Lutogniewiacy” z Lutogniewa, gm. Krotoszyn;
►Zespół Śpiewaczy „Przyranianki” z Przyrania, gm. Mycielin;
►Zespół Śpiewaczy „Cieniowianki” z Cieni Trzeciej, gm. Opatówek;
►Zespół Obrzędowy „Stradomianki” ze Stradomi Wierzchniej, gm. Syców;
►Zespół Folklorystyczny „Żegocinianki” z Żegocina, gm. Blizanów;
►Zespół Śpiewaczy „Radliczanki” ze Szczytnik, gm. Szczytniki;
►Zespół Śpiewaczy „Wróżewiacy” z Wróżew, gm. Krotoszyn;
►Zespół Pieśni i Tańca z Koźmina i Kapela znad Orli, gm. Koźmin Wielkopolski;
►Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Nowej Wsi, gm. Rozdrażew;
►Kapela Ludowa „Brzeziny” z Brzezin, gm. Brzeziny;
►Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” z Turska, gm. Gołuchów;
►Zespół Obrzędowy „Zaprośnianki” z Renty, gm. Kraszewice;
►Zespół Śpiewaczy „Biadkowianki” z Biadek, gm. Krotoszyn;
►Zespół Śpiewaczy „Chocz” z Chocza, gm. Chocz.

Digitalizacja nośników z kolekcji Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, fot. Anastasiya Niakrasava, 2016

W nagraniach Biesiady Folkloru Kaliskiego z 1996 r. zaprezentowano w większości repertuar typowo wokalny, często też wokalno-instrumentalny, rzadziej czysto instrumentalny. Przeważają tu wykonania zespołowe, ale nie zabrakło także solistów-wokalistów, będących członkami poszczególnych zespołów. W pojedynczych przypadkach zarejestrowano scenki rodzajowe.

Dokumentację Kolekcji nagraniowej z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne zdigitalizowała i opracowała Ewelina Grygier.

Zasoby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek CKiSKal lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.

Zob. więcej
Ewelina Grygier, Nagrania Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej (1996 r.) jako przykład współczesnej dokumentacji folkloru kontekście scenicznym, w: Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2019, s. 207-229.