PROJEKT

Polska muzyka tradycyjna dziedzictwo fonograficzne

2014

Etap „0”

Badania zwieńczone wydaniem książki: Jacek Piotr Jackowski: Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych, cz. 1 (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). Warszawa 2014: Instytut Sztuki PAN…

Dowiedz się więcej
2015

Etap I

Celem projektu było rozpoczęcie I etapu działań zmierzających do dokładnego określenia stanu zasobu i zachowania historycznego dziedzictwa fonograficznego polskiej muzyki tradycyjnej oraz jego zabezpieczenie, dokładne i systematyczne opracowanie.

Dowiedz się więcej
2015

Digitalizacja nagrań sprzed I wojny światowej i pierwsza płyta z serii “The Oldest Sounds Documents of Polish Traditional Music”

W 2015 r., po kilku latach kwerend i przygotowań zwieńczyliśmy naszą dotychczasową współpracę z Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem digitalizacją nagrań…

Dowiedz się więcej
2015

I Konferencja Naukowa “Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”

W ramach pierwszego etapu projektu zorganizowano konferencję „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”, w trakcie której referaty przedstawili specjaliści m.in. z różnych jednostek naukowych.

Dowiedz się więcej
2015

O naszych pracach (etap I) w mediach i literaturze

Elementem projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne są także audycje poświęcone tematyce dziedzictwa etnofonograficznego…

Dowiedz się więcej
2016

Etap II

Celem drugiego etapu projektu była kontynuacja działań zmierzających do utworzenia jednego centralnego repozytorium cyfrowego nagrań archiwalnych polskiej muzyki tradycyjnej. Pod uwagę wzięte zostały zasoby kolejnych instytucji i kolekcji. Kontynuowano badania terenowe.

Dowiedz się więcej
2016

II Konferencja Naukowa “Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”

Czynny udział w konferencji wzięli badacze m.in. z Narodowego Instytutu im. F. Chopina, Biblioteki Narodowej, Polskiego Radia, Archiwum PAN, Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także z Instytutu Sztuki PAN.

Dowiedz się więcej
2016

Budujemy centralne repozytorium

W 2016 r. rozpoczęliśmy prace nad projektem i wdrażaniem nowego narzędzia informatycznego – dedykowanego nagraniom archiwalnym muzyki tradycyjnej cyfrowego repozytorium i aplikacji.

Dowiedz się więcej
2016

O naszych pracach (etap II) w mediach i literaturze

Audycje oraz artykuły opisujące działania podjęte podczas drugiego etapu projektu.

Dowiedz się więcej
2017

Etap III

Celem trzeciego etapu projektu była kontynuacja digitalizacji zabezpieczenia oraz udostępnienia nagrań. Dokonano digitalizacji najstarszej części kolekcji Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, a także zdigitalizowano kolekcje nagraniowe z kolekcji zewnętrznych.

Dowiedz się więcej
2017

Pierwszy etap digitalizacji najstarszych nośników ze zbiorów IS PAN

Ze względu na specyfikę oryginalnych nośników – miękkich płyt typu Decelith i lakierowych płyt typu Pyral zapisanych tuż po zakończeniu II wojny światowej (pierwszych nagrań dokonano już w sierpniu 1945 r.) a także ze względu na wymagającą szczególnego podejścia merytoryczno-technologicznego…

Dowiedz się więcej
2017

Druga płyta z serii The Oldest Sounds Documents of Polish Traditional Music

Podczas realizacji projektu, we współpracy z Berliner Phonogramm-Archiv wydano płytę Polskie pieśni ludowe na Śląsku Opolskim przez Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane.

Dowiedz się więcej
2017

Prezentacja projektu na konferencjach (2017 r.)

21 listopada 2017 r. na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych, na której dr Jacek Jackowski przedstawił referat pt. Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”.

Dowiedz się więcej
2017

O naszych pracach (etap III) w mediach i literaturze

Audycje oraz artykuły o trzecim etapie projektu.

Dowiedz się więcej
2018

Etap IV

W ramach IV etapu projektu kontynuowano kwerendę i badanie stanu ilościowego i jakościowego dziedzictwa kulturowego jakim są archiwalne dokumentalne nagrania polskiej muzyki tradycyjnej. Doprowadzono do porozumienia kilkunastu instytucji, zbiorów, archiwów i kolekcji.

Dowiedz się więcej
2018

Drugi etap digitalizacji najstarszych nośników ze zbiorów IS PAN

W 2018 r. kontynuowaliśmy rozpoczęta w roku ubiegłym digitalizację oryginalnych historycznych nośników – miękkich płyt typu Decelith i lakierowych płyt typu Pyral zapisanych tuż po zakończeniu II wojny światowej.

Dowiedz się więcej
2018

Fonogram Źródeł 2017

I Nagroda dla Instytutu Sztuki PAN

Dowiedz się więcej
2018

Odnalezienie i digitalizacja trzech ocalałych przedwojennych wałków fonograficznych pochodzących z warszawskiego Centralnego Archiwum Fonograficznego

O tym, że w badaniach historycznych i poszukiwaniach pamiątek przeszłości nie można nigdy chyba postawić przysłowiowej „kropki nad i” przekonaliśmy się w 2018 r. Podczas, gdy kolekcja międzywojennego Centralnego Archiwum Fonograficznego opisana została w wielu źródłach jako doszczętnie zniszczona…

Dowiedz się więcej
2018

Odtworzenie najstarszego nagrania Mazurka Dąbrowskiego

W czwartym etapie projektu realizowanym w 2018 r. – a więc w 100-lecie odzyskania niepodległości, wśród digitalizowanych cymeliów znalazło się również jedno z najstarszych nagrań Mazurka Dąbrowskiego…

Dowiedz się więcej
2018

Prezentacja projektu na konferencjach i warsztatach (2018 r.)

Konferencjie i warszataty podczas których omówiono kolejny etap projektu „Polska Muzyka Tradycyjna ‐ Dziedzictwo Fonograficzne”.

Dowiedz się więcej
2018

Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność

W dniach 25-26 września 2018 r. w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji sto czterdziestej rocznicy opatentowania fonografu przez Thomasa Alvę Edisona.

Dowiedz się więcej
2018

O naszych pracach (etap IV) w mediach i literaturze

Audycje oraz artykuły o czwartym etapie projektu.

Dowiedz się więcej
2019

Etap V

W piątym etapie projektu dokonano rozwoju jedynego i największego w kraju repozytorium nagrań dokumentalnych i archiwalnych polskiej muzyki tradycyjnej poprzez rozbudowę jego zawartości o kolejne zdigitalizowane kolekcje zewnętrzne, jak również zbiory własne.

Dowiedz się więcej
2019

O centralnym cyfrowym repozytorium nagrań archiwalnych muzyki tradycyjnej

W sieci ukazał się obszerny artykuł autorstwa Jacka Jackowskiego, Eweliny Grygier i Huberta Klekowicza…

Dowiedz się więcej
2019

Prezentacja projektu na konferencjach (2019 r.)

Konferencje

Dowiedz się więcej
2019

O naszych pracach (etap V) w mediach i literaturze

O piątym etapie projektu “Polska muzyka tradycyjna” w artykułach i audycjach radiowych.

Dowiedz się więcej
2020

Etap VI

W ramach szóstego etapu projektu kontynuowano prace nad już zagregowanymi kolekcjami opracowań.

Dowiedz się więcej
2020

Konferencja Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne

Dnia 22 września 2020 r. w Bibliotece Wilanowskiej odbyła się konferencja „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie” zorganizowana przez Zbiory Fonograficzne IS PAN.

Dowiedz się więcej
2020

Digitalizacja, archiwizacja, rekonstrukcja oraz datafikacja, indeksacja, deskrypcja, redakcja

Prowadzone w każdym etapie projektu pace przy zbiorach dokumentalnych nagrań muzyki tradycyjnej to zadania interdyscyplinarne, łączące problemy zarówno ze świata technologii…

Dowiedz się więcej
2020

Opisywanie nagrań archiwalnych muzyki tradycyjnej

Jednym z istotnych zadań realizowanych w ramach szóstego etapu projektu są prace nad tworzeniem przepisów (instrukcji) katalogowania i deskrypcji dokumentalnych nagrań muzyki tradycyjnej zarówno tych historycznych jak i rejestrowanych współcześnie. Prace te…

Dowiedz się więcej
2020

O naszych pracach w roku 2020 w mediach i literaturze

Audycje oraz artykuły o naszych działaniach w 2020 roku.

Dowiedz się więcej
2021

Etap VII

W ramach siódmego etapu projektu kontynuowano lub zakończono milowe etapy prac nad już zagregowanymi kolekcjami…

Dowiedz się więcej
2021

Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej – Konferencja online

W dniach 14-16 kwietnia odbbyła się Konferencja Naukowa “Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej” organizowana przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dowiedz się więcej
2021

Geomapping informacji o nagraniach znajdujących się w cyfrowym repozytorium

W 2021 r. zakończyliśmy istotny etap prac związanych z geomappingiem. System Etnofon został wyposażony w dedykowaną, stworzoną w wyniku wnikliwych analiz zgromadzonego materiału i na potrzeby repozytorium bazę danych miejsc, która jest stale uzupełniana w miarę opracowywania nowych zasobów.

Dowiedz się więcej
2021

ETNOFON: Kolejne płyty w wersji on-line na Etnofon.pl, nowa seria wydawnicza i repozytorium jako narzędzie badawcze

W 2021 r. został wydany album CD/DVD poświęcony tradycjom pogrzebowym w gminie Kadzidło na Kurpiach, który zapoczątkował nową serię wydawniczą IS PAN Contemporary Field Recordings, w ramach serii planujemy publikowanie dokumentów dźwiękowych nagrywanych współcześnie.

Dowiedz się więcej
2021

Dziedzictwo etnofonograficzne a kwestie prawne

Jednym z głównych celów projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie jest badanie aspektów prawnych związanych z udostępnianiem nagrań i tworzeniem współczesnej dokumentacji oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań w tym zakresie.

Dowiedz się więcej
2021

O naszych pracach w roku 2021 na konferencjach, w mediach i literaturze

Problematyka i zagadnienia stanowiące przedmiot badań i działań w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie zostały w 2021 r. zaprezentowane przez kierownika projektu, dr. Jacka Jackowskiego na dwóch konferencjach krajowych oraz…

Dowiedz się więcej
2022

Etap VIII

W ramach ósmego etapu projektu kontynuowano lub zakończono milowe etapy prac nad już zagregowanymi kolekcjami…

Dowiedz się więcej
2022

Warsztaty, szkolenia, praktyki

7 lipca 2022 r. w Zbiorach Fonograficznych IS PAN odbyły się „Warsztaty archiwalno-biblioteczne” dla studentów Muzykologii UJ. Studencki krakowskiej uczelni pracowali również w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego…

Dowiedz się więcej
2022

Fonogram Źródeł 2021

Nagroda dla płyty “Tradycje pogrzebowe…

Dowiedz się więcej
2022

Etnofon na międzynarodowej konferencji ICTM

International Council for Traditional Music to pozarządowa organizacja pozostająca pod patronatem UNESCO, skupiająca w swych strukturach etnomuzykologów i etnochoreologów z całego świata. Działając od 1947 r. stanowi najważniejszą na świecie organizację o charakterze naukowym, której celem…

Dowiedz się więcej
2022

Współpraca międzynarodowa – Szwecja 2022

W listopadzie 2022 r. kierownik Zbiorów Fonograficznych IS PAN odbył kolejną wizytę w Sztokholmie w nowej siedzibie Svenskt Visarkiv – instytucji gromadzącej, archiwizującej i badającej materiały dotyczące muzyki ludowej Szwecji, jazzu i muzyki popularnej minionych pokoleń…

Dowiedz się więcej
2022

V konferencja Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne

W dniu 5 grudnia 2022 r. w sali im. S. Starzyńskiego Instytutu Sztuki PAN odbyła się piąta konferencja naukowa z cyklu “Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”….

Dowiedz się więcej
2022

DARIAH.LAB 2021-2022

IS PAN od 2021 r. jest partnerem rozwojowego projektu Dariah.lab realizowanego przez największe konsorcjum humanistyczne w Polsce w celu zbudowania badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab. Celem infrastruktury jest rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce…

Dowiedz się więcej
2022

O naszych pracach (etap VIII) w roku 2022 na konferencjach, w mediach i literaturze

Elementem projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne są także audycje poświęcone tematyce dziedzictwa etnofonograficznego…

Dowiedz się więcej
2023

Etap IX

W ramach dziewiątego etapu projektu kontynuowano lub zakończono milowe etapy prac nad już zagregowanymi kolekcjami…

Dowiedz się więcej
2023

Etnofon na międzynarodowej konferencji ESEM

European Seminar in Ethnomusicology (ESEM) zrzesza ponad 250 naukowców etnomuzykologów i badaczy kultur muzycznych z całego świata. Seminarium zostało założone w 1981 r. przez prof. Johna Blackinga. Dziś to, obok International Council for Traditional Music, najważniejsze naukowe i międzynarodowe…

Dowiedz się więcej
2023

Współpraca międzynarodowa – Litwa 2023

W czerwcu 2023 r. dr Jacek Jackowski po raz kolejny odwiedził Instytut Liteskiej Literatury i Folkloru (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)…

Dowiedz się więcej
2023

DARIAH.LAB 2021-2023

W 2023 r. zakończono trwający 2,5 roku projekt Dariah.lab. Celem projektu była budowa infrastruktury obejmującej narzędzia sprzętowe i programowe, wykorzystującej najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce…

Dowiedz się więcej
2023

ETNOFON: Kolejna płyta w wersji on-line na Etnofon.pl już niebawem

W 2023 r. zakończyliśmy prace nad kolejnym wydawnictwem z serii IS PAN Folk Music Collecion. To już czternasty tom serii – dwupłytowy album CD poświęcony tradycjom muzycznym Lachów Szczyrzyckich…

Dowiedz się więcej
2023

O naszych pracach (etap IX) w roku 2023 na konferencjach, w mediach i literaturze

Projekt Etnofon został zaprezentowany w Palermo, 20 września 2023 r. podczas konferencji 38th European Seminar in Ethnomusicology (ESEM) w ramach panelu…

Dowiedz się więcej