Kolekcje
ODKRYWAJ

W ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie rozpoczęto opracowywanie cennych zasobów instytucji i kolekcji, które nie były dotąd całkowicie zabezpieczone, rozpoznane lub pozostawały całkiem nieznane. Do chwili obecnej zdigitalizowano i opracowano (w całości lub prace są w toku) następujące kolekcje nagrań lub ich części: