Kolekcja  nagrań dokumentalnych dr Bożeny Lewandowskiej

Kolekcja  nagrań dokumentalnych dr Bożeny Lewandowskiej – etnomuzykologa, wykładowcy w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstała jako rezultat badań terenowych prowadzonych w latach 1975 i 1977-79 na terenie polskiej Orawy w Zubrzycy Górnej i Dolnej, w Lipnicy Wielkiej i Małej, Jabłonce i Chyżnym. Zbiór zawiera prawie wyłącznie repertuar wokalny, co wiązało się z podjętym tematem pracy magisterskiej, a wiele lat później  rozprawy doktorskiej autorki nagrań, dla których dokumenty te stanowiły podstawę materiałową. Praca  magisterska pt. Folklor muzyczny orawskiej Lipnicy Wielkiej. Problemy zmian w folklorze i krytyki źródła powstała w 1976 zaś rozprawa doktorska pt. Folklor muzyczny polskiej Orawy. Charakterystyka właściwości i problem diachronii w 1991 r. Obie dysertacje przygotowano i obroniono w Instytucie Muzykologii UJ. Pieśni z prezentowanej kolekcji opublikowane zostały częściowo w zbiorze: Bożena Lewandowska, Józef Kąś Pieśni z Orawy, Musica Iagellonica,  Kraków 2007 oraz Bożena Lewandowska Józef Kąś Wesele orawskie dawniej i dziś,  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2010.   

Nagrania zapisano na kilkunastu taśmach szpulowych; zawierają ponad 500 pieśni (w tym warianty melodii) należących do różnych grup repertuarowych, takich jak przyśpiewki, pieśni wielozwrotkowe, pieśni z tekstem w słowackiej gwarze orawskiej oraz pastorałki. Wykonawcami oraz informatorami byli zarówno najstarsi mieszkańcy badanych miejscowości, ale też przedstawiciele średniego pokolenia, których repertuar niejednokrotnie różnił się, zwłaszcza w zakresie znajomości starszych wątków muzycznych. Wykonawcy tej drugiej grupy wiekowej śpiewali chętnie pieśni wielozwrotkowe znane także w innych regionach, a należące niejednokrotnie do nowszych warstw repertuaru muzycznego. 

Leżące w granicach państwa polskiego miejscowości orawskie stanowią część Orawy Górnej, której większa część należy do Słowacji. Tłumaczy to obecność w nagraniach pieśni z tekstem słowackim, ale też daje możliwość badań porównawczych z folklorem muzycznym Orawy słowackiej, podobnie jak z folklorem muzycznym sąsiednich regionów: Żywiecczyzny i Podhala.

Zasoby dr Bożeny Lewandowskiej można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek BLewand lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.