Kolekcja nagrań Stanisława Woźnicy (Mazowsze wschodnie)

Omawiany zbiór zawiera nagrania z prywatnej kolekcji Stanisława Woźnicy, zarejestrowane w okolicach Mińska Mazowieckiego w ramach badania terenowych, prowadzonych od 1962 r. Pierwszy etap badań (lata 1962-1964) polegał na zapisywaniu melodii ze słuchu. W etapie drugim, od lat 70 XX w. Stanisław Woźnica dysponował już magnetofonami kasetowymi National Panasonic Cassette Recorder oraz Unitra Automatic MK 433, co znacznie ułatwiało i przyspieszało pracę w terenie, w tym czasie bowiem nagrywany materiał był autorowi potrzebny do przygotowania pracy magisterskiej.

W nagraniach dokonanych w terenie znajdziemy wyłącznie utwory wokalne, zarejestrowano m.in. następujące śpiewaczki: Stefanię Bąkową, Józefę Woźnicę, Ludwikę Skuzę, Barbarę Zielińską, Mariannę Zgutkę i wiele innych. Niestety nie wszystkie nagrania Stanisława Woźnicy zachowały się do czasów współczesnych.

Druga istotna część kolekcji nagrań Stanisława Woźnicy zawiera rejestracje gry jego zespołu weselnego – Mińskiej Kapeli Małego Stasia. Kilka kaset wypełnił repertuar typowy dla wiejskich wesel i zabaw z lat 80. ubiegłego stulecia.

Dokumentację Stanisława Woźnicy w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne zdigitalizował i opracował Piotr Dorosz.

Stanisław Woźnica z pracownikami Zbiorów Fonograficznych IS PAN – Eweliną Grygier i Jackiem Jackowskim. Warszawa, 2019 r. Fot. Kamila Pozimka.

Zasoby Stanisława Woźnicy można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek StWozn lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.

Zob. więcej:
Piotr Dorosz, Prywatne kolekcje nagrań Wandy Księżopolskiej i Stanisława Woźnicy, w: Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2017, s. 155-168.