Kolekcja nagrań Wandy Księżopolskiej (Mazowsze wschodnie)

Prywatna imponująca kolekcja nagrań regionalistki Wandy Księżopolskiej składa się z 587 ponumerowanych kaset magnetofonowych. Utrwaliła ona muzykantów – solistów, kapele oraz śpiewaków wiejskich. Nagrania dokonywane były podczas badań terenowych, a także w czasie licznych, organizowanych przez badaczkę, regionalnych spotkań, konkursów czy festiwali.

Zarejestrowany repertuar zawiera m. in.: pieśni powszechne, legendy, opowiadania religijne (m.in. nagrania cyklu spotkań Przy źródełku), repertuar obrzędowy. Wśród nagrań instrumentalnych badaczka utrwaliła m.in. grę kapeli Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu.

Dokumentację Wandy Księżopolskiej w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne digitalizował i opracowywał Piotr Dorosz. Prace kontynuują Justyna Kusto i Katarzyna Wińska.

Zasoby Wandy Księżopolskiej można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek WKsiez lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.

Zob. więcej:
Piotr Dorosz, Prywatne kolekcje nagrań Wandy Księżopolskiej i Stanisława Woźnicy, w: Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2017, s. 155-168.