Kolekcja nagrań Zdzisława Marczuka (pogranicze Mazowsza, Podlasia i Polesia Lubelskiego)

Nagrania pochodzą z prywatnej kolekcji Zdzisława Marczuka – znanego ludowego muzyka z Zakalinek, wsi znajdującej się na Pograniczu trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego, nieopodal granicy z Białorusią. Na „domowych” nagraniach zostały zarejestrowane uroczystości rodzinne i imprezy, w których w różny sposób obecna jest muzyka, m.in: chrzciny, Sylwester, Wigilia, wesele muzykanta. Dzięki nagraniom uzyskujemy wgląd w życie rodzinne i wszechstronność muzykanckiej rodziny oraz samego muzyka – wielokrotnego laureata baszty na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Zdzisław Marczuk – harmonista, skrzypek, bębniarz, trębacz, śpiewak ludowy i chóralny – to też regionalny pedagog wrażliwy na konieczność utrwalania ulotnego przecież repertuaru muzycznego z własnego najbliższego otoczenia. Nagrania na taśmach szpulowych pochodzą z okresu od lat 70. do lat 90. ubiegłego stulecia i stanowią świadectwo czasu przemian ale są też niejako „muzycznym zwierciadłem” autora. Odnajdujemy tu repertuar różnorodny: od tradycyjnych pieśni wykonywanych przez matkę muzyka, starych melodii tanecznych wykonywanych na tradycyjnym instrumentarium przez rodzinną kapelę, przez nieco nowszy repertuar wykonywany na instrumentach dętych oraz wielogłosowe aranżacje dla chóru kościelnego (do którego należy Marczuk), po wykonania bardzo współczesnych pop-owych utworów na syntezatorze przez dzieci muzykanta. Te ostatnie nagrania to także ważny dokument ilustrujący przemiany zainteresowań muzycznych mieszkańców polskiej wsi.

W ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzna nagrania Zdzisława Marczuka digitalizują i opracowują Magdalena Bill-Kunce i Katarzyna Wińska.

Zasoby Zdzisława Marczuka można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek ZMarcz lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.