Kolekcja nagrań Zespołu Śpiewaczego z Drelowa (południowe Podlasie)

Ta niewielka kolekcja jest zbiorem prywatnym, należącym do Zespołu Śpiewaczego z Drelowa (późniejszego Zespołu Śpiewaczego „Bagnoszki”), tworzy ją zaledwie sześć kaset magnetofonowych. Zarejestrowano na nich ponad 90 tradycyjnych pieśni i przyśpiewek, charakterystycznych dla grupy etnokulturowej Bagnosze (zamieszkującą podlaskie wsie: Szóstka, Worsy, Wólka Łózecka, Łózki, Kwasówka, Przechodzisko, Dre­lów, Pereszczówka, Utrówka, Bereza, Zahajki, Żerocin, Szachy, Rudniki, Sitno, Dołha i Puchacze).

Na nagraniach utrwalono najbardziej charakterystyczne śpiewaczki Bagnoszy, przy czym każda z nich prezentuje odmienny repertuar i styl wykonawczy. Usłyszymy tu reprezentantki pokolenia pierwszych dekad ubiegłego stulecia, m.in. Bronisławę Szabaciuk „Kwasowiec”, Katarzynę Filipiuk z Żerocina, Franciszkę Marczuk z Drelowa, Mariannę „Wandę” Sawczuk z Drelowa czy Irenę Uss z Leszczanki. Zarejestrowano także pieśni w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego z Drelowa oraz repertuar śpiewany przez nieodnotowane z imienia i nazwiska kobiety z Żerocina i Leszczanki.

Dokumentację Kolekcji nagraniowej Zespołu Śpiewaczego z Drelowa w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne zdigitalizował Maciej Królikowski a opracowała Angelika Magier.

Zasoby Zespołu Śpiewaczego z Drelowa można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek ZSDrel lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.

Pierwotny skład Zespołu Śpiewaczego z Drelowa. Stoją od lewej: Wanda Doroszuk, Jadwiga Jaworska, Halina Zieniuk, Janina Nikończuk, Janina Makaruk, Helena Sidorczuk. Siedzą od lewej: Janina Kołkowicz, Jadwiga Panasiuk (założycielka zespołu), Janina Karpińska.
Autor fotografii nieznany. Lata 80. XX w. Gminne Centrum Kultury w Drelowie

Zob. więcej
Angelika Magier, Charakterystyka zbioru etnomuzycznych nagrań dokumentalnych z prywatnej kolekcji Zespołu Śpiewaczego z Drelowa, w: Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2019, s. 199-204.