Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Muzeum Regionalne w Wągrowcu,
ul. Opacka 15, 62-100 Wągrowiec
http://www.opatowka.pl/

Kolekcja nagrań Muzeum Regionalnego w Wągrowcu obejmuje nagrania zarejestrowane na Pałukach przez Barbarę Krzyżaniak. Nagrania zostały przekazane do Muzeum w kwietniu 1997 r.

Wśród archiwaliów znajdują się oryginalne nagrania na szpulowych taśmach magnetycznych nagranych w latach 1961, 1965 i 1967 przez Barbarę Krzyżaniak oraz Barbarę Michalak, Jarosława Lisakowskiego i Aleksandra Pawlaka (w nagraniach uczestniczyła również Klata Prillowa z Kcyni; na niektórych nagraniach także „podgrywa” na skrzypcach, ona też wytypowała wielu informatorów), a także nagrania na taśmach magnetycznych w kasecie (kopie materiałów oryginalnych). Badania i rejestracje terenowe, których efektem jest omawiana kolekcja nagrań zainicjował i finansował ksiądz jezuita i antropolog – Czesław Białek.

Wizyta w Wągrowcu

Nagrań dokonano na Pałukach w miejscowościach: Kcynia miasto, Grocholin, Iwno Rozpętek (gmina Kcynia), Słupy (gm. Szubin), Stołężyn (gm. Wapno) oraz Panigródz (gm. Gołańcz). Łącznie zarejestrowano 539 utworów. Wśród nagrań znajdują się nie tylko nagrania muzyczne, lecz także wywiady dotyczące obrzędów i zwyczajów. Taśmy posiadają oryginalne sygnatury T1AB-T12AB, jak również sygnatury nadane w późniejszym czasie przez Muzeum: MRW-888/e/T1- MRW-888/e/T12.

Kolekcji Muzeum Regionalnego w Wągrowcu towarzyszą także tzw. „materiały nienagrane” – dokumentacja dołączona do nagrań. Są to zarówno spikerki do nagrań, karty katalogowe klasyfikujące materiał pod względem tematycznym, teczki z opisami obrzędów i zwyczajów (m.in. kolędy, podkoziołek, dyngus, przywoływki, fryc-wilk, dożynki, obrzędy rodzinne: wesele, chrzest; puste noce), teczka z transkrypcjami muzycznymi (zeszyty transkrypcyjne z transkrypcjami autorstwa J. Lisakowskiego i A. Pawlaka), rękopisy B. Krzyżaniak i inne materiały.


Dokumentację Kolekcji Muzeum Regionalnego w Wągrowcu w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne digitalizuje Jakub Szczepaniak.

Zasoby Muzeum Regionalnego w Wągrowcu można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek MRegWagr lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.