Melodies from thence, part 1

Melodies from thence, part 1
(vol. 10, ISPAN CD 013, 2015 r., in cooperation with: Center of Culture and Art in Kalisz)

Archival recordings of songs and melodies of Kalisz region. Individual trait is given to Kalisz by the ensemble set formed of violin and bass. Cut from one piece of wood, Kalisz bass became a specific emblem of the sub-region. This CD presents recordings of solo fiddle recordings, of traditional ensemble recordings (fiddle, Kalisz bass, clarinet) as well as different kinds of songs.

Listen all the tracks from CD and read English summary in booklet

 1. 1. Oberek starodawny Michał Galiński 0:55
 2. 2. Ty groczyku żebyś mógł to nie żałuj moich nóg 1:08
 3. 3. Owijak Wincenty Śniegula 0:36
 4. 4. Okociła mi sie koza w tem dalekiem lesie Elżbieta Bolach 0:33
 5. 5. Lulu dziecie, lulu, któ cie bydzie tuluł Agnieszka Chylińska 0:21
 6. 6. Jedzie, jedzie Żyd ubogi Franciszka Nowak 1:24
 7. 7. A lulejże dziycie małe Franciszka Nowak 0:15
 8. 8. Jak ja jechał przez poznańską wieś Mirosława Mania 0:34
 9. 9. Minsopusta idą, żalu będzie dosyć Maria Furmanek 0:50
 10. 10. A trzeba dać puodkoziołek, trzeba dać Antonina Grzelak 0:30
 11. 11. uOstatki, ostatyszki wykruncały panny pyski Bronisława Magnus 0:15
 12. 12. Oj, chrzestny, chrzestny minsopusta przeszły Władysława Śniatała 0:20
 13. 13. Oberek Szymon Kołodziejczyk 0:48
 14. 14. Przyszliśmyj tu po dyngusie zaśpiewajmy o Jezusie Władysława Śniatała 0:46
 15. 15. Chuodziemy tu puo dyngusie zaśpiwomy uo Jezusie Franciszka Nowak 2:12
 16. 16. Nie wyganiej uowczareczku uowiec na lijum Anna Bukwa 0:29
 17. 17. Owczarek Szymon Kołodziejczyk 0:46
 18. 18. uO szósty guodzinie pastyreczka słynie Anna Bukwa 2:49
 19. 19. Muówiyła mamula najstarszy córeczce Franciszka Nowacka 2:13
 20. 20. Przeleciała siwa gunska, przeleciała wysoko Franciszek Job 1:20
 21. 21. A wy miyli guospuodorze uotwórzcie wrota Agnieszka Chylińska 0:46
 22. 22. A niech byndzie pochwalóny nasz jaśnie pan nasz Helena Kotas 1:57
 23. 23. Zagrej mi ty, ty groczyku jak ty rozumiysz Franciszka Nowacka 0:56
 24. 24. Oberek 1:21
 25. 25. Hola, hola, mamulu moja Franciszka Nowacka 1:24
 26. 26. uOj z tamtyj stróny wuody Antonina Nogaj 0:46
 27. 27. Mój kóń nieborok trzy dni nic nie jad Nieznany wykonawca 1:03
 28. 28. Jak ja jechał do swoji miluchny Franciszka Nowak 1:30
 29. 29. Puorównaj Boże góry z dołami Agnieszka Chylińska 0:56
 30. 30. A u moji mamy rodzóny Antonina Nogaj 2:07
 31. 31. Niedaleko wieś uode wsi, niedaleko dómu Anna Bukwa 0:26
 32. 32. Wysoki dómeczek jeszcze wyższa fara Antonina Nogaj 1:24
 33. 33. Wczoraj rosa, dzisiaj rosa, jutro bydzie mróz Anna Bukwa 2:13
 34. 34. uA pytała sie matka córy Ignacy Grochowicki 0:25
 35. 35. Cztyry lata tymu byndzie Andrzej Bembel 0:26
 36. 36. Ach, Buoże, mój Buoże, co żym uuczyniła Anna Bukwa 0:46
 37. 37. Mamo muoja, mamo muoja, jadłaby jo wiśnie Anna Pawlak 1:36
 38. 38. Ojcze, ojcze coście zrobiyli Gabriela Wower 1:35
 39. 39. Nie chciała, nie chciała uojca matki słuchać Stanisława Ogrodowicz 1:23
 40. 40. Rosa po bobrze, po bobrze Stanisława Felińska 0:57
 41. 41. Oberek od Stawiszyna Wincenty Śniegula 0:28
 42. 42. Starygo mi dziada radzum, a ja ni mam woli Stanisława Felińska 0:55
 43. 43. Przemowa weselna Wojciech Łyszczyński 1:59
 44. 44. Idzie drużba z młodym panym Michał Balcerzyk 2:05
 45. 45. Przemowa weselna Jan Strózik 0:35
 46. 46. Ach, Buoże jedyny, co sie dziś dzieje Antonina Grzelak 1:03
 47. 47. Biała sukienka, żółty pas Eugenia Walczak 1:57
 48. 48. Wesele, dwanaście wozów, sto ludu Franciszka Nowacka 1:14
 49. 49. Założuł sie sokół z kuóniym na wybiegi Anna Pawlak 1:03
 50. 50. Guórom, guórom słóneczko idzie Antonina Nogaj 0:35
 51. 51. Oberek 1:17
 52. 52. Przyjechały fury puod pruszkowskie góry Anna Bukwa 0:58
 53. 53. A czy śpicie, czy nie śpicie, czy uotworzyć nie myślicie Franciszka Nowak 0:45
 54. 54. Wstańcie uostworzyć, uostworzyć Józefa Olkowska 0:23
 55. 55. Otwórz mamo dom nowy żeliś rada ziyńciowi Michalina Stelmaszak 0:44
 56. 56. A niech bendzie pochwalóny Jezus Maryja Stanisława Felińska 0:32
 57. 57. Gdzieś działa wiyńce, Kasiyńko Franciszka Nowacka 0:47
 58. 58. Na powrót z kościoła Szymon Kołodziejczyk 0:36
 59. 59. Ty dziewucho, dej mi gymby Jan Strózik 0:29
 60. 60. Hulał ci ja, hulał, dwadzieścia trzy lata Michał Balcerzyk 0:28
 61. 61. Poleczka 2:02
 62. 62. Dejcie gorzoły, gorzoły Franciszka Nowacka 0:14
 63. 63. Có mi to znaczy kieliszek jedyn Andrzej Bembel 0:16
 64. 64. Moja mama dobro była, pocierza mie nie uczyła Helena Przybylska, Jan Strózik 0:47
 65. 65. Nie śpiywej, nie śpiywej ty głupi klekocie Helena Przybylska 0:18
 66. 66. Jyno wesoło, wesoło Franciszka Nowacka 0:59
 67. 67. Ty groczyku żebyś móg Antonina Grzelak 0:22
 68. 68. Ty groczyku grej mi dobrze Maria Job 0:12
 69. 69. uUbogi ja Jon, podrygałek mom Franciszka Nowak 0:14
 70. 70. Ubogi ja Jan, podrygałek mam Szymon Kołodziejczyk 0:43
 71. 71. A wiernie ja Panu Bogu służyła Michalina Stelmaszak 1:38
 72. 72. Stoją szwachy w rzędzie i tak sobie radzom Stanisława Felińska 0:37
 73. 73. Chmiel oczepinowy Szymon Kołodziejczyk 0:36
 74. 74. O, żebyś ty chmielu na te tyczki nie loz Stanisława Kupczyk 0:41
 75. 75. Wyszła Kasinka od kómory Maria Adamek 1:00
 76. 76. Ścieżkom do pszyniczki, ścieżkum do żyta Antonina Nogaj 0:26
 77. 77. Czas do domu czas zamykajom nas Franciszka Nowacka 0:42
 78. 78. Pod borem oroł, a uona mu poganiała Ignacy Grochowicki 0:18
 79. 79. Z tamty stróny jezióreczka sowa w uode pije Gabriela Wower 1:20
 80. 80. Ach, Boże mój, Buoże dej najpryndzy wieczór Maria Kaźmierczak 1:17
 81. 81. Jide sobie szosum od Poznania Ignacy Grochowicki 0:46
 82. 82. Owczarek Wincenty Śniegula 0:31