And so the phonograph began collecting highlander melodies…

First recordings of Podhale region traditional music from the collection of the Institute of Art of Polish Academy of Sciences and the Tatra Museum replayed after over 100 years] released in Cooperation of The Tatra Museum in Zakopane and The Institute of Art of The Polish Academy of Sciences.

The oldest preserved phonographic relic that documents Polish musical folklore are considered to be recordings made by a philologist, Slavicist and ethnographer Roman Zawiliński (1855-1932) in 1904 in Podhale region. Just before the World War One Podhale region again hosted the phonograph and phonographic registrations were made in Podhale region by ethnographer and linguist – Julisz Zborowski.

The collection of phonographic cylinders recorded by J. Zborowski got preserved in the Tatra Museum in Zakopane – the inventory consists of 48 carriers, few of which went missing. It is hard to say whether the whole collection recorded by Zborowski is saved as we know that he purchased a hundred of wax cylinders and kept on buying them during the war. Some of the cylinders got broken or cracked (which did not eliminate the possibility of their reconstruction and replaying). It is worth to mention, that the discussed collection for many years was considered missing or destroyed and thus impossible to be read.

In 2015, thanks to the financial support of the Ministry of Culture and National Heritage Jacek Jackowski and engineer Lechleitner executed the digitisation of the whole collection of Zborowski recordings.

Listen all the tracks from CD

 1. 1. Niek będzie błogosławion dom, do którego westępujemé Jan Sabała (syn) 2:32
 2. 2. Já na ziemie przyseł z dechem Jan Sabała (syn) 0:38
 3. 3. Ej ci juz zemreła C·igánowi ziena Jan Sabała (syn) 0:55
 4. 4. Idzie se Janicek popod zieléniny Jan Sabała (syn) 0:24
 5. 5. Béł se Sabała w górak… Bartłomiej Obrochta 1:52
 6. 6. Odrowąscy chłopcy Antoni Zachemski 0:11
 7. 7. Pásáł já se kónie, woły Antoni Zachemski 0:18
 8. 8. W lesie grzyby Antoni Zachemski 0:11
 9. 9. Krakowiak – imitacja wokalna melodii in- strumentalnej Antoni Zachemski 0:07
 10. 10. Chłopc·i moji, chłopc·i Antoni Zachemski 0:11
 11. 11. Ej, zabiéli Jánicka Antoni Zachemski 0:11
 12. 12. Zapryjze sie, dziéwce Antoni Zachemski 0:12
 13. 13. Drobny – imitacja wokalna melodii instrumentalnej Antoni Zachemski 0:06
 14. 14. Świéciéł mi miesiącek Antoni Zachemski 0:15
 15. 15. Przileciáł Nieznana dziewczyna 0:12
 16. 16. Z góry jedź Nieznana dziewczyna 0:10
 17. 17. Mówiéłek ci ráz Nieznana dziewczyna 0:23
 18. 18. Hej, jeszcze raz, jeszcze raz Nieznana dziewczyna 0:28
 19. 19. [początek teksu nieczytelny – nuta spiska] Nieznana dziewczyna 0:48
 20. 20. Sabałowa Bartłomiej Obrochta 0:58
 21. 21. Ozwodna. Ej góry, moje góry Bartłomiej Obrochta 0:58
 22. 22. Kieby było nie świtało. Nieznany mężczyzna 0:20
 23. 23. Wiyrskiem posła, wiyrskiem zasła. Nieznany mężczyzna 0:26
 24. 24. uOzbiegały mi sie biáłe gołymbisie po lesie Nieznany mężczyzna 0:26
 25. 25. Serce moje, serce. Ozwodna Nieznany mężczyzna 0:21
 26. 26. Drobny staroświecki, Ozwodna wartka Bartłomiej Obrochta 0:44
 27. 27. Drobny po śtyry Bartłomiej Obrochta 1:15
 28. 28. Ozwodna zakopiańska Bartłomiej Obrochta 2:19
 29. 29. Pijáł jek se, pijáł, oj, słodkom gorzáłecke. Wierchowa Nieznany mężczyzna z Pieniążkowic 0:18
 30. 30. Puopod las, puopod las, puopod uObidu owiec. Nieznany mężczyzna z Pieniążkowic 0:17
 31. 31. Nie pude ku tobie, sama przydzies ku mnie Nieznany mężczyzna z Pieniążkowic 0:17
 32. 32. Ej, nie było mnie w dóma Nieznany mężczyzna z Pieniążkowic 0:19
 33. 33. Jesce jedén, jesce jedén Nieznany mężczyzna z Pieniążkowic 0:22
 34. 34. Bodej sie spályły sądeckie papiéry Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:43
 35. 35. Ej, nie skodzi dziéwcynie, ej, picie i jedzynie Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:26
 36. 36. Pódźze pódź, pódźze, pódź, pódź mie uodprowadzić Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:21
 37. 37. Rekrucie, rekrucie, nie smuć sie, nie smuć sie Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:22
 38. 38. Chochołowska Bartłomiej Obrochta 1:14
 39. 39. Juhaska wierchowa Bartłomiej Obrochta 0:53
 40. 40. Pódźze pódź, pódźze, pódź, pódź mie uodprowadzić Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:23
 41. 41. Kochajze mnie, kocháj jakeś mie zapo- con Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:19
 42. 42. Dobrze, dziéwce, robis. Ozwodna Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:20
 43. 43. Dziéwcyno z Potoka Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:22
 44. 44. Śtyry konie rysie Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:23
 45. 45. Zabiéli Jánicka Miyndz·icerwienego Antoni Zachemski 0:16
 46. 46. Zapryjze sie, dziewce Antoni Zachemski 0:11
 47. 47. Drobny Antoni Zachemski 0:11
 48. 48. Do Cyrwonych Wiérchów Nieznany chłopiec z Zakopanego 0:19
 49. 49. Z uoráwskiego zámku Nieznany chłopiec z Zakopanego 0:18
 50. 50. Nié moge, nié moge do wiersycka chodzić Nieznany chłopiec z Zakopanego 0:29
 51. 51. Z góry, z góry, nie z wysoka Nieznany chłopiec z Zakopanego 0:09
 52. 52. Janićku, serdecko Nieznany chłopiec z Zakopanego 0:23
 53. 53. Świéciéł mi miesiącek Antoni Zachemski 0:17
 54. 54. Ej, Janićku, serdecko Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:24
 55. 55. Od buka do buka, jaze do jawora Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:17
 56. 56. Jaworu, jaworu coś taki pękaty Nieznany mężczyzna z Zakopanego 0:22
 57. 57. Słonecko na zachodzie Nieznana dziewczyna 0:46
 58. 58. Lulaj, lulaj, mój s·inácku Nieznana dziewczyna 0:54
 59. 59. Ej ty baca z Iwanice Nieznana dziewczyna 0:29
 60. 60. Idzie idzie od ołtarza Nieznany czterogłosowy chór mieszany 1:27
 61. 61. Marsz. Tańczyli zbójnicy w Mikułasie Nieznany wykonawca 0:31
 62. 62. Spiska. Ja bym orał ja bym siał w tej dolinie Bartłomiej Obrochta 0:26
 63. 63. Weselny krakowiak Bartłomiej Obrochta 0:56
 64. 64. Hej kiebyś dziewyce hej kiebyś nie ty Bartłomiej Obrochta 0:20
 65. 65. Marsz jaworzyński Bartłomiej Obrochta 0:42
 66. 66. Wojeńska Bartłomiej Obrochta 0:37
 67. 67. Ozwodna przewodnicka Bartłomiej Obrochta 0:29
 68. 68. Zielona lipka i jawór Nieznany mężczyzna z Nowego Targu 0:33
 69. 69. Hej, wy chłopcy, wyjadace. Nieznany mężczyzna z Nowego Targu 0:13
 70. 70. Hej, Madziar pije, hej, Madziar płaci Nieznany mężczyzna z Nowego Targu 0:35
 71. 71. Marsz. Zabili zbójnicy kapitana Bartłomiej Obrochta 1:50
 72. 72. W murowanej piwnicy. Zbójnicki Bartłomiej Obrochta 0:59
 73. 73. Od Starego [nieczyt.] idzie woda bystrá. Zielona Dziadusiowa Nieznany chłopak z Nowego Targu 0:15
 74. 74. Niedalecko Ciernej Góry, Jurgowa, Jurgowa Nieznany chłopak z Nowego Targu 0:15
 75. 75. Nieznany chłopak z Nowego Targu 0:18
 76. 76. Wierchowa Bartłomiej Obrochta 2:14
 77. 77. Luptowska zbójnicka Bartłomiej Obrochta 0:54
 78. 78. Luptowska Bartłomiej Obrochta 0:53
 79. 79. Ej Janicku serdecko. Do zbójnickiego Bartłomiej Obrochta 0:27
 80. 80. Marsz. Zabili zbójnicy kapitana Bartłomiej Obrochta 0:20
 81. 81. Do zwyrtu Bartłomiej Obrochta 0:25
 82. 82. W murowanej piwnicy. Zbójnicki Bartłomiej Obrochta 0:52
 83. 83. Sabałowa Bartłomiej Obrochta 0:50
 84. 84. Marsz Chałubińskiego. Hej ide w las Bartłomiej Obrochta 0:31
 85. 85. Marsz. Hej Madziar pije Bartłomiej Obrochta 1:43
 86. 86. Matejowa Bartłomiej Obrochta 1:02
 87. 87. Krzesany Bartłomiej Obrochta 0:42
 88. 88. Ozwodna Bartłomiej Obrochta 0:36
 89. 89. Kie já se zaśpiéwám na [nieczyt.] polany Nieznana dziewczyna 1:30
 90. 90. Krzesany po śtyry Bartłomiej Obrochta 1:30
 91. 91. Drobny zakopiański Bartłomiej Obrochta 0:38
 92. 92. Janosikowa Jęcą góry jęcą kiej Janicka męcą Bartłomiej Obrochta 0:28
 93. 93. Zielona Dziadusiowa Bartłomiej Obrochta 0:45
 94. 94. Zielona Bartłomiej Obrochta 0:37
 95. 95. Hucała dolina, kiek se bez niom jechał Nieznany mężczyzna z Waksmundu 0:34
 96. 96. Będzie jarmark w Rozenbergu Bartłomiej Obrochta 0:49
 97. 97. Ozwodna Bartłomiej Obrochta 0:31
 98. 98. Bez zielone jare zytko. Orawska. Karpacka Bartłomiej Obrochta 0:43