DARIAH.LAB 2021-2023

W 2023 r. zakończono trwający 2,5 roku projekt Dariah.lab. Celem projektu była budowa infrastruktury obejmującej narzędzia sprzętowe i programowe, wykorzystującej najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce.
W ramach projektu dokonano rozwoju repozytorium Etnofon o narzędzia do wzbogacania zasobu cyfrowego źródłami graficznymi (fotografie dokumentujące artystów wykonawców – muzyków, śpiewaków a także instrumenty, zwyczaje, obrzędy, stroje ludowe, kostiumy, przedmioty, źródła itp.). Zasób dokumentacji terenowej znacząco wzrósł dzięki rozwojowi zaplecza technologicznego i sprzętowego Zbiorów Fonograficznych IS PAN.

13 czerwca 2023 r. odbyła się w Instytucie Sztuki PAN konferencja CYFROWA INFRASTRUKTURA W BADANIACH NAD SZTUKĄ, związana z realizacją projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL”. W ramach spotkania poruszono tematykę działań Zbiorów Fonograficznych IS PAN w ramach projektu DARIAH.lab, omówiono wyzwania i możliwości współczesnej etnomuzykologii terenowej z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi – w tym repozytorium Etnofon – służących do opracowywania, archiwizowania i prezentacji obiektów – dokumentów etno-fonograficznych, -filmowych, -fotograficznych i metadanych. Jednym z działań promocyjnych była realizacja filmu o projekcie.