DARIAH.LAB 2021-2022

Instytut Sztuki PAN – jako jeden z szesnastu wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych – jest członkiem konsorcjum DARIAH-PL (Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce/Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Jest to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce.

IS PAN od 2021 r. jest partnerem rozwojowego projektu Dariah.lab realizowanego przez największe konsorcjum humanistyczne w Polsce w celu zbudowania badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab. Celem infrastruktury jest rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce, zarówno w kontekście czysto naukowym jak również w obszarze zastosowań w gospodarce.


Działania i inwestycje w Zbiorach Fonograficznych IS PAN stanowią element jednego z pięciu laboratoriów utworzonych w ramach projektu – Laboratorium źródeł.

W ramach prac w Zbiorach Fonograficznych przygotowano koncepcyjne i merytoryczne zasady udziału w Projekcie, dokonano analizy potrzeb i wymagań sprzętowych, ustalono standardy pracy dokumentacyjnej. W inwestycyjnej części projektu przygotowano zestawienie zapotrzebowania sprzętowego dla realizacji statutowych zadań badawczo-dokumentacyjnych, edycyjnych, deskrypcyjnych, analitycznych, publikatorskich. Oprócz doposażenia studia dźwiękowego, filmowego i fotograficznego przygotowano projekt i zrealizowano adaptację i zakup mobilnego studia – MobiLab, które z końcem 2022 r. ruszyło w teren. Dokumentacja powstająca przy zastosowaniu MobiLab jest opracowywana merytorycznie i udostępniana w systemie Etnofon.