The second phase of digitisation of the oldest carriers from the Institute of Art of Polish Academy of Sciences

W 2018 r. kontynuowaliśmy rozpoczęta w roku ubiegłym digitalizację oryginalnych historycznych nośników – miękkich płyt typu Decelith i lakierowych płyt typu Pyral zapisanych tuż po zakończeniu II wojny światowej.