Drugi etap digitalizacji najstarszych nośników ze zbiorów IS PAN

W 2018 r. kontynuowaliśmy rozpoczęta w roku ubiegłym digitalizację oryginalnych historycznych nośników – miękkich płyt typu Decelith i lakierowych płyt typu Pyral zapisanych tuż po zakończeniu II wojny światowej.