Opisywanie nagrań archiwalnych muzyki tradycyjnej

Jednym z istotnych zadań realizowanych w ramach szóstego etapu projektu są prace nad tworzeniem przepisów (instrukcji) katalogowania i deskrypcji dokumentalnych nagrań muzyki tradycyjnej zarówno tych historycznych jak i rejestrowanych współcześnie. Prace te prowadzimy wspólnie ze specjalistami z Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej. Uwzględniamy tu przepisy już istniejące ale specyfika nagrań stwarza wiele okazji do rozwijania i modyfikowania już przyjętych zasad i stosowania ich równolegle z przygotowywaniem opisów (tzw. „autopsji dokumentów”) – powstaje zatem istotny przyczynek do tworzenia standardu opisu dokumentu etnofonograficznego, który może być wykorzystywany dla tego typu dokumentach różnych katalogach i bibliotekach cyfrowych.

Przypominamy tu tekst Marii Wróblewskiej dotyczący opracowania materiałów audio i wideo w bibliotekach oraz archiwach.
Wróblewska Maria Opracowanie nagrań dźwiękowych i filmów w bibliotekach i archiwach: podstawowe informacje, potrzeby i wskazania w: Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie tom I, Warszawa 2017, s. 197-209

Dzięki wieloletniej i stałej współpracy ze specjalistami z Biblioteki Narodowej oraz członkostwu w Sekcji Fonotek SBP a także publikacjom i czynnemu udziałowi w konferencjach dotyczących archiwizacji muzycznej, bibliotek muzycznych i bibliotek cyfrowych tematyka polskiego dziedzictwa etnofonograficznego jest stale obecna w specjalistycznych wydawnictwach i branżowym dyskursie.