Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie

Jacek Jackowski (red.)

Publikacja powstała w ramach wieloetapowego projektu “Polska muzyka ludowa – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”, realizowanego od kilku lat w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Jest zbiorem studiów i artykułów dotyczących digitalizowanych w ramach projektu zewnętrznych kolekcji nagraniowych (m.in. nagrań z Woli Osowińskiej, nagrań Franciszka Kotuli z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, prywatnej kolekcji Wandy Księżopolskiej i in.), zawiera też opisy nagrań zgromadzonych w Archiwum Polskiego Radia, czy teksty poświęcone problemom archiwizacji, digitalizacji, ochrony i udostępniania zbiorów.

Kliknij w wybrany artykuł, aby przejść do jego treści:

Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie
red. Jacek Jackowski
Warszawa 2017, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte