Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny – zachowanie – udostępnianie, tom 2

Jacek Jackowski (red.)

Drugi tom publikacji “Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie” powstał w ramach wieloetapowego projektu, realizowanego od kilku lat w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Publikacja jest zbiorem studiów i artykułów dotyczących digitalizowanych w ramach projektu zewnętrznych kolekcji nagraniowych. Poszczególne teksty omawiają m.in. następujące zbiory etnofonograficzne: kolekcja nagrań archiwalnych muzyki tradycyjnej w Archiwum Radia Kielce, zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL, Archiwum Pracowni Badań nad Folklorem Muzeum Zamojskiego czy odnalezione niedawno wałki z przedwojennego Centralnego Archiwum Fonograficznego w Warszawie. Publikacja zawiera także teksty o tematyce ogólnej i poświęconej rekonstrukcji nagrań, a także artykuł o aspektach prawnych dziedzictwa etnofonograficznego.

Kliknij w wybrany artykuł, aby przejść do jego treści:

Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny – zachowanie – udostępnianie, tom 2,
red. Jacek P. Jackowski,
Warszawa 2019, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Instytut Sztuki PAN