Etap IV

W ramach czwartego etapu projektu kontynuowano kwerendy i badanie stanu ilościowego i jakościowego dziedzictwa kulturowego jakim są archiwalne dokumentalne nagrania polskiej muzyki tradycyjnej. Doprowadzono do porozumienia kilkunastu instytucji, zbiorów, archiwów i kolekcji i podjęto prace nad uporządkowaniem, zbadaniem, transferem do domeny cyfrowej, opracowaniem merytorycznym i zamieszczeniem w jednym centralnym repozytorium źródłowych zasobów fonograficznych. 

Kontynuowano digitalizację i opracowywanie następujących kolekcji:

►Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN
►Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
►Zbiory Pracowni „Archiwum Etnolingwistycznego” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Do projektu, a finalnie do repozytorium włączono część nowej kolekcji – zbioru nagrań dokumentalnych dokonanych przez Roderyka Langego należącego do Muzeum Etnograficznego im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (nagrania archiwalne z Kujaw i Pałuk).

Seria płytowa IS PAN Folk Music Collection

W 2018 r. seria płytowa IS PAN Folk Music Collection powiększyła się o kolejny dwunasty już tom tym razem poświęcony folklorowi muzycznemu górali nadpopradzkich.