ETNOFON: Kolejna płyta w wersji on-line na Etnofon.pl już niebawem

W 2023 r. zakończyliśmy prace nad kolejnym wydawnictwem z serii IS PAN Folk Music Collecion. To już czternasty tom serii – dwupłytowy album CD poświęcony tradycjom muzycznym Lachów Szczyrzyckich. Wydawnictwo jest wynikiem współpracy Urzędu Gminy Jodłownik z Instytutem Sztuki PAN  i było współfinansowane z budżetu Gminy Jodłownik oraz w ramach projektu Dariah.lab. Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL realizowanego przez Instytut Sztuki PAN.

Na płytach zaprezentowano 156 utworów (ponad dwie godziny nagrań) z terenów Szczyrzyca, Skrzydlnej, Pogorzan, Wilkowiska, Stróży, Szyku a także z pobliskiej Dobrej.

Z recenzji dr Bożeny Lewandowskiej (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego):

„Wydawnictwo dokumentujące folklor muzyczny Szczyrzycan to swoisty ewenement pokazujący tradycje muzyczne jednej z grup etnograficznych zamieszkujących teren Małopolski. Lachy Szczyrzyckie, podobnie jak Sądeckie i Limanowskie uważane są za grupy przejściowe pomiędzy góralami a Krakowiakami, stanowiąc niezwykle ciekawy konglomerat cech etnograficznych przypisywanych z jednej stronie góralszczyźnie, z drugiej zaś tradycjom grup krakowskich. Wydaje się, że  dotyczy to w równym stopniu lachowskiej muzyki tradycyjnej, którą charakteryzuje   bogactwo form i niezwykła żywotność. Cechy te odnajdujemy także w folklorze muzycznym Lachów Szczyrzyckich, dotychczas w zbyt małym stopniu udokumentowanym materiałami dźwiękowymi i zapisami nutowymi. Prezentowane Wydawnictwo w istotny sposób lukę tę wypełnia. […] Całość składa się z części nagraniowej (płyty CD) oraz  dwóch obszernych komentarzy, uzupełnionych charakterystyką sylwetek wykonawców. […] W komentarzu nie pominięto ogólnej charakterystyki etnomuzykologicznej pieśni i melodii znajdujących się na obu płytach CD. Cenne są biogramy wykonawców, które zamieszczone w  tak znaczącym dla lokalnej społeczności wydawnictwie pokazują ciągłość tradycji i znaczenie muzyki dla poczucia tożsamości mieszkańców tego regionu. Plastyczne walory wydawnictwa podkreślają liczne fotografie, nie tylko środowiska muzycznego, o czym pisałam wyżej, ale też pokazujące fragmenty otaczającej przyrody i krajobrazu kulturowego. To pierwsze tak wyczerpujące wydawnictwo poświęcone tradycjom muzycznym Lachów Szczyrzyckich; pozwoli ono młodym muzykom poznać lepiej repertuar i styl gry pokoleń wcześniejszych”.