Etnofon na międzynarodowej konferencji ICTM

International Council for Traditional Music to pozarządowa organizacja pozostająca pod patronatem UNESCO, skupiająca w swych strukturach etnomuzykologów i etnochoreologów z całego świata. Działając od 1947 r. stanowi najważniejszą na świecie organizację o charakterze naukowym, której celem jest badanie, dokumentacja i ochrona muzyki tradycyjnej. Rada organizuje co dwa lata międzynarodowe konferencje i sympozja oraz publikuje Yearbook for Traditional Music oraz dostępny on-line Bulletin of the ICTM.

Dr Jacek Jackowski miał możliwość uczestnictwa w organizowanych przez ICTM wydarzeniach w ramach różnych grup studyjnych, np. w 2004 r. podczas spotkania Study Group on Computer Aided Research wygłosił referat Sound Archive of the Institute of Art in Warsaw: Technical aspects – recording, archiving, digitalization (wersja tego referatu została opublikowana 2 lata później) zaś w 2006 r. brał czynny udział w 16 spotkaniu Study Group on Folk Musical Instruments

Zasoby dokumentalnych nagrań muzyki tradycyjnej a także zagadnienia dokumentacji terenowej, jej pozyskiwania, tworzenia źródeł dla badań etnomuzykologicznych, ich  opracowywania, udostępniania są w centrum zainteresowania grupy studyjnej badającej historyczne źródła, w tym nagrania dźwiękowe i audiowizualne. 

21 października 2022 r., w Brukseli odbyło się już 24 spotkanie Study Group on Historical Sources (ICTM). Trwająca 5 dni (18-22 października) konferencja została zorganizowana we współpracy z Musical Instrument Museum (Brussels), Katholieke Universiteit Leuven i Africa Museum (Tervuren). W konferencji wzięło udział ponad trzydziestu pięciu prelegentów – reprezentantów 20 państw, w znacznej mierze także pozaeuropejskich – jednym z motywów przewodnich spotkania był bowiem temat „dekolonizacji” nagrań powstałych w czasach kolonialnych w Afryce czy w Ameryce Południowej. Uczestnicy omawiali różne aspekty wykorzystania archiwaliów (np. jako ilustracje wystaw muzealnych, jako inspiracje dla sztuk performatywnych czy w szeroko ujętej edukacji), przedstawiono mało znane (kazachskie, tureckie) lub nowo odkryte dla badań etnomuzykologicznych kolekcje nagrań, także te, tworzone w celach komercyjnych (to także temat studiowany w ramach projektu Etnofon). Filozoficzny aspekt zawierały rozważania dotyczące kluczowych momentów w historii fonografii a zwłaszcza dystrybucji nagrań i rewolucyjny rozdźwięk pomiędzy sferą nagrań analogowych i cyfrowych. Nie zabrakło także porcji wiedzy i doświadczeń z pogranicza informatyki i muzycznej archiwistyki – baz danych, repozytoriów, metod opisu dokumentów, metod badań przy użyciu nowych narzędzi  technologii. W wiele z tych zagadnień wpisał się referat J. Jackowskiego, prezentujący projekt Etnofon, pt. Do we Know(and What Do we Know) Aboutour Ethno-Phonograhic Heritage. Project Polish traditional music – phonographic heritage. Current state, preservation, sharing. Its idea, implementation, problems, effect and impact. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Szczególne zainteresowanie wzbudził przedstawiony poziom i zaawansowanie prac zmierzających do utworzenia aktualnej mapy rozproszonego dziedzictwa etnofonograficznego w kraju dotkniętym w minionym stuleciu niepowetowanymi stratami dwóch wojen światowych także w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktami wygłoszonych referatów:

ICTM_STG_HS_Book-of-Abstracts-2022_0