Fonogram Źródeł 2017

Pierwszą nagrodę w konkursie “fonogram Źródeł 2017” przyznano Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk za albumy: “Polskie pieśni ludowe na Śląsku Opolskim przez Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane” oraz “Melodie stamtąd Cz. 2”. Nagrodę przyznano za udostępnienie bezcennych źródeł fonograficznych folkloru polskiego.