I Konferencja Naukowa “Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”

W ramach pierwszego etapu projektu zorganizowano konferencję „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie” (22.09.2015 IS PAN), w trakcie której referaty przedstawili specjaliści m.in. z Archiwum Polskiego Radia, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Instytutu Sztuki PAN. Poruszone zostały m.in. następujące kwestie i problemy:

► historia fonografii ze szczególnym uwzględnieniem historii fonografii etnomuzycznej,
► charakterystyka i specyfika historycznych nośników dźwięku (wałki fonograficzne, płyty, rolki pianolowe, taśmy, zapis cyfrowy)
► metody opisów i katalogowania dokumentów dźwiękowych, zagadnienie rozróżnienia statusu nośników
►metody archiwizacji, digitalizacji, rekonstrukcji dźwięku i wszelkie nieporozumienia i nadużycia w definiowaniu i nazywaniu określonych procesów
►aktualny stan polskiego dziedzictwa etnofonograficznego i zarys perspektyw opracowania i udostępniania tych zasobów.