O naszych pracach (etap I) w mediach i literaturze

Elementem projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne są także audycje poświęcone tematyce dziedzictwa etnofonograficznego. Zachęcamy do wysłuchania dostępnej on-line audycji Muzyczne korzenie wsi w nagraniach sprzed wieku, w których 23 listopada i 2 grudnia 2015 r. dr Jacek Jackowski opowiadał o najstarszych nagraniach muzyki tradycyjnej, książce pt. Zachować dawne nagrania, współpracy z Muzeum Tatrzańskim oraz o rozpoczęciu działań w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne.

Zapraszamy również do lektury wybranych artykułów powstałych w ramach pierwszego etapu projektu:

Beata Maksymiuk-Pacek: O etnofonografii w Warszawie, „Pismo Folklowe” 2015, nr 6 (121), s. 34.
Piotr Dorosz: Dziedzictwo fonograficzne polskiej muzyki tradycyjnej – stan, digitalizacja, udostępnianie, „Twórczość Ludowa”, 2016, nr 1-2, s. 57.