O naszych pracach (etap IX) w roku 2023 na konferencjach, w mediach i literaturze

Projekt Etnofon został zaprezentowany w Palermo, 20 września 2023 r. podczas konferencji 38th European Seminar in Ethnomusicology (ESEM) w ramach panelu (Not only) For the pandemic. Solutions for the advanced use of traditional music resources.

Problematyka badań terenowych w kontekście historii etnomuzykologii ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesności, przemian kulturowo-społecznych i tworzenia oraz wykorzystywania nowych narzędzi informatycznych to temat referatu pt. Od roweru do transferu. Garść refleksji o tworzeniu, opracowywaniu i udostępnianiuźródeł badawczych dla etnomuzykologii wygłoszonego przez dra Jacka Jackowskiego podczas IX Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego (Dźwiek-Słowo-Ruch-Obraz), które odbyło się w dniach 14–16 kwietnia 2023 r. w warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku.

Podobną tematykę poruszył dr Jackowski w artykule pt. Etnomuzykolog w terenie a metodyka i technika – rys historyczny opublikowanym w „Kulturze Współczesnej” (nr 3/2023).

Repozytorium Etnofon zostało wspomniane w artykule dr Doroty Piramidowicz pt. Cyfrowa infrastruktura w badaniach nad sztuką. Tekst znajduje się na str. 66-67 w Raporcie 2023. Cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo wydanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-sieciowe.