O naszych pracach (etap VIII) w roku 2022 na konferencjach, w mediach i literaturze

Projekt Etnofon został zaprezentowany w Brukseli, 21 października 2022 r. podczas 24th Meeting of the Study Group on Historical Sources (ICTM), gdzie dr Jacek Jackowski wygłosił referat: Do we Know (and What Do we Know) About our Ethno-Phonograhic Heritage – o tym wydarzeniu szczegółowo piszemy w odrębnym artykule.

Przy pomocy systemu Etnofon przygotowano i zaprezentowane dane ilustracyjne do referatu dra J. Jackowskiego pt. Mauzoleum głosów czyli 6 pokoleń śpiewaków i muzyków w zbiorach nagrań dokumentalnych polskiej pieśni i muzyki tradycyjnej, który został zaprezentowany podczas Międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej Memento. Pamięć Źródła, zorganizowanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w dn. 27-28 listopada 2022 r

Informacja o działaniach w ramach programu Etnofon i repozytorium została opublikowana na łamach ESEMpoint – biuletynu wydawanego przez The European Seminar in Ethnomusicology (ESEM).
Jacek Jackowski, Ewa Dahlig-Turek: Etnofon – a Central Digital Repository of Historical and Contemporary Sources on Traditional Music in Poland, w: “ESEMpoint” (The European Seminar in Ethnomusicology), s. 14-15.

Wzmianka o V konferencji z cyklu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie i udziale w niej ukraińskich etnomuzykologów oraz wspomnienie wizyty w Zbiorach Fonograficznych IS PAN pojawiły się w 17 tomie “Проблеми етномузикології”
Ірина Клименко, Катерина Ільїна:  Літопис фольклористичних подій 2022, w: “Проблеми етномузикології”, t. 17/2022, s. 148, 150

W 2022 roku ukazała się także publikacja będąca owocem konferencji Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej. Umieszczono w niej artykuł dra. Jacka Jackowskiego Etnofon.pl jako „fotografia” dźwiękowa polskiej tradycyjnej kultury muzyczne.
Etnofon.pl jako „fotografia” dźwiękowa polskiej tradycyjnej kultury muzycznej, w: Muzyka utrwalona w zapisie i nagraniach, red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Elżbieta Szczurko. Bydgoszcz:  Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, s. 295-316.

Dnia 12 kwietnia 2022 roku Jacek Jackowski podczas audycji “Źródła” w Programie Drugim Polskiego Radia opowiedział o pieśniach wielkopostnych i pasyjnych oraz ich szczególnej i uniwersalnej wymowie. Podczas rozmowy poruszono także temat repozytorium etnofon.ispan.pl jako miejsca umożliwiającego zebranie dokumentalnych nagrań etnofonograficznych z różnych instytucji.

O nagraniach dokumentujących coroczny Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, specyfice prezentacji festiwalowych i problemach z rejestracją i opracowywaniem tego typu nagrań w celu zamieszczenia ich w repozytorium Etnofon opowiadał dr Jacek Jackowski w audycji z serii Źródła na antenie PR 2 (emisja 21 czerwca 2022 r.).