O naszych pracach w roku 2020 w mediach i literaturze

28 stycznia 2020 r. dr Jacek Jackowski w „Źródłach” opowiedział o pracach prowadzonych w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”.

25 lutego 2020 r. dr Gabriela Gacek i dr Jacek Jackowski gościli w Magazynie „Źródła” w audycji „Śladami folkloru muzycznego na Dolnym Śląsku”.

W „Piśmie Folkowym” ukazała się także relacja Eweliny Grygier z wrześniowej konferencji.
(Ewelina Grygier,  O dziedzictwie fonograficznym w Bibliotece
Wilanowskiej,
„Pismo Folkowe” 2020 nr 6 (151), s. 37)