O naszych pracach w roku 2021 na konferencjach, w mediach i literaturze

Problematyka i zagadnienia stanowiące przedmiot badań i działań w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie zostały w 2021 r. zaprezentowane przez kierownika projektu, dr. Jacka Jackowskiego na dwóch konferencjach krajowych:

Podczas Konferencji Naukowej Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej zorganizowanej w dniach 14-16 kwietnia 2021 r. przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy został zaprezentowany referat pt. Etnofon.pl jako „fotografia” dźwiękowa polskiej tradycyjnej kultury muzycznej.

2 października 2021 r. w Warszawie odbyło się VIII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne, podczas którego przedstawiono referat pt. Etnofon.pl – repozytorium cyfrowe  źródeł  dla  badań  etnomuzykologicznych  (z  uwzględnieniem  nagrań  z  przeglądów i festiwali).

Ponadto możliwości systemu jako narzędzia do eksploracji zasobów nagrań regionalnych zostały wspomniane 8 października podczas Konferencji ludowej – podsumowania projektu „Warmińskie rzemiosło” w Brąswałdzie, gdzie Jacek Jackowski wraz z dr Arletą Nawrocką-Wysocką omówili historię badań i stan źródeł dokumentujących muzyczne tradycje Warmii.

29 czerwca 2021 r. na antenie Programu 2 PR w audycji Źródła zostało zaprezentowane nowe wydawnictwo płytowe Tradycje pogrzebowe na Kurpiach, dostępne także w wersji on-line na stronie projektu Etnofon. O wydawnictwie opowiadali autorzy. 

Projekt Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie to także temat obszernego wywiadu, który na jesieni 2021 r. z kierownikiem projektu, Jackiem Jackowskim przeprowadził prof. Piotr Grochowski. Tekst wywiadu ukazał się w numerze 4/2021 pisma „Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture”.
JACKOWSKI, Jacek & GROCHOWSKI, Piotr. Etnofon. Jak udostępniać dokumentalne nagrania muzyki ludowej? Z Jackiem Jackowskim rozmawia Piotr Grochowski. Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture [online]. 21 luty 2022, T. 65, nr 4, s. 93–109