II Konferencja Naukowa “Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”

27 września 2016 roku odbyła się II konferencja naukowa zorganizowana przez Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Liber Pro Arte w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie.

Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła następujących zagadnień:
►omówienia wybranych zbiorów nagrań muzyki tradycyjnej
► baz danych jako narzędzia do prezentacji informacji archiwalnej o nagraniach (także o
etno-muzycznych)
► problemu dostępności informacji o nagraniach muzyki tradycyjnej (zarówno dokumentalnych jak i komercyjnych) i baz danych  prezentujących tego typu dokumenty fonograficzne
►opracowywania i edycji zbiorów pieśni i melodii z wykorzystaniem technologii informatycznych

Czynny udział w konferencji wzięli badacze m.in. z Narodowego Instytutu im. F. Chopina, Biblioteki Narodowej, Polskiego Radia, Archiwum PAN, Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także z Instytutu Sztuki PAN.