Prezentacja projektu na konferencjach (2017 r.)

21 listopada 2017 r. na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych, na której dr Jacek Jackowski przedstawił referat pt. Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”. Podsumowanie trzech etapów projektu.

Fot. P. Dorosz, 2017, IS PAN, Warszawa

18 marca 2017 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk odbyło się otwarte seminarium “Etnomuzykolog-muzyk-dokumentalista-archiwista”, podczas którego pracownicy projektu przedstawili zagadnienia związane zarówno z prowadzeniem badań terenowych, jak i archiwistyką etnofonograficzną i audiowizualną.

W dniach 16-17 marca 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w ramach III Konwencja Muzyki Polskiej organizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, miał miejsce panel dyskusyjny “Ochrona dóbr fonograficznych – stan obecny i zamierzenia” prowadzony przez dr. Jacka Jackowskiego.