Prezentacja projektu na konferencjach (2019 r.)

30 marca 2019 r. w trakcie VII Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej, które odbyło się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowane przez stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Jacek Jackowski wygłosił referat Polskie dziedzictwo etnofonograficzne w świetle obowiązujących przepisów prawa, czyli Janko Muzykant na wokandzie, w którym omówił problemy prawne związane z udostępnianiem dokumentalnego dziedzictwa etnofonograficznego.. Referat powstał dzięki badaniom prowadzonym w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne.

13 maja 2019 r. w Gołuchowie k. Kalisz odbyła się VIII Konferencja Fonotek pt.: Fonografia polska od Niepodległej do dziś. Na tej konferencji Jacek Jackowski przedstawił referat pt.: Nowe narzędzia informatyczne do opracowywania i prezentowania polskiego dziedzictwa etno-fonograficznego. Prezentacja aplikacji stworzonej w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”.

Agnieszka Kostrzewa z Muzeum Etnograficznego w Toruniu wygłosiła referat pt. „Archeologia” w służbie fonografii. Historia czterech wałków fonograficznych Centralnego Archiwum Fonograficznego.

16 maja 2019 r.  odbyła się Międzynarodowa Etnomuzykologicza Konferencja Naukowa: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia zorganizowana przez Katedrę Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii. Jacek Jackowski przedstawił na niej referat: Nagrania dokumentalne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – ich digitalizacja, opracowanie i udostępnianie w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”.

6 czerwca 2019 r. odbyła się w Zakopanem Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Juliusz Zborowski i jego dzieło. W 130-lecie Muzeum Tatrzańskiego. Jacek Jackowski zaprezentował referat pt. Juliusza Zborowskiego idea Polskiego Archiwum Dźwiękowego i jego realizacja w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”.

We wrześniu 2019 r. odbył się Obóz terenowy Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego zorganizowany w ramach projektu Małopolska Źródłem Tradycji przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Spotkanie etnomuzykologów w Czorsztynie było również okazją do zaprezentowania tematyki szczególnie istotnej w realizacji projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. 17 września 2019 r. Jacek Jackowski poprowadził spotkanie połączone z referatem, prezentacją i dyskusją na temat: Metody tworzenia dokumentacji nagraniowej podczas etnomuzykologicznych badań terenowych, ich opracowanie, archiwizacja, udostępnianie do badań.