Nagrania Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32
00-325 Warszawa
http://imuz.uw.edu.pl/

Podobnie do poznańskiej kolekcji uniwersyteckiej zbiory Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego stanowią nagrania dokumentalne zrealizowane podczas licznych obozów studenckich i praktyk terenowych dla studentów. Materiały z obozów i praktyk terenowych organizowanych przez Instytut Muzykologii UW pod kier. prof. dr hab.  Anny Czekanowskiej, prof. dr. hab. Piotra Dahliga, prof. dr hab. Sławomiry Żerańskiej-Kominek, dr hab. Anny Gruszczyńskiej-Ziółkowskiej zostały częściowo zdeponowane w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.

Prace nad cenną fonograficzną dokumentacją z praktyk terenowych rozpoczęliśmy od nagrań dokonanych na Podlasiu w miejscowościach powiatu hajnowskiego: Dubiny, Dobrowoda, Kuraszewo, Lewkowo Stare, Narewka, Pogorzelce, Postołowo, Teremiski, Witowo, Wojnówka, Zbucz, Zwodzieckie w lipcu 1999 r. przez studentów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach obozu terenowego – praktyk studenckich. Opiekunami grupy byli pracownicy Instytutu Muzykologii UW, ówcześni asystenci prof. Anny Czekanowskiej – Ewa Wróbel i Tomasz Nowak (obecnie dr hab., adiunkt w Zakładzie Etnomuzykologii tegoż Instytutu), a wśród studentów odbywających praktyki była Weronika Grozdew (obecnie dr Weronika Grozdew-Kołacińska, kierownik Pracowni Etnomuzykologii IS PAN).

Nagrania zawierają przede wszystkim rejestracje muzyki wokalnej, w rzadszych przypadkach wokalno-instrumentalnej, są to zarówno wykonania solowe jak i grupowe. Wśród zarejestrowanych wykonawców zdecydowanie przeważają wykonawczynie, wśród nich nagrano m.in. Wierę Dzik, Olgę Sajewicz, Annę Jakimiuk, Lidię Skiepko, Marię Michalczuk, Wierę Moisiejuk, Janinę Wiśniewską, Marię Weroniuk, Marię Owerczuk, Ninę Ginszt czy Katarzynę Komarewską, która śpiewa a także gra na harmonijce ustnej. Są tu wykonania solowe ale też zespołowe, chóralne. Udokumentowano także repertuar Zespołu Śpiewaczego ze wsi Dobrowody. Pieśni wykonywane są w języku polskim w gwarze podlaskiej bądź w języku białoruskim.

Wśród nagrań, poza zapisami typowo muzycznymi, znajdują się także rejestracje wywiadów podejmujących różne tematy, np. wywiady o zwyczajach weselnych (m.in. o przygotowywaniu korowaja), o zwyczajach żniwnych i dożynkowych, o śpiewaniu, o muzykantach, o zabawach, tańcach i inne. Wiele rozmów i śpiewów odbyło się w atmosferze prywatnego spotkania – posiadówek, co miało istotny wpływ na spontaniczność oraz prawdziwość przekazu i wartość dokumentalną źródeł.

Kopie omawianych nagrań znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. Instytucja ta była bowiem współorganizatorem i gospodarzem ekspedycji.

Nagrania te zostały zdigitalizowane i opracowane przez Anastasiyę Niakrasavą w ramach projektu Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne.

Zasoby Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego można znaleźć w repozytorium wpisując w pole SYGNATURA przedrostek IMuzUW lub w pole ARCHIWUM (dla rejestru NOŚNIKI) nazwę, lub fragment nazwy zasobu.

Zob. też:
Jacek Jackowski, Archiwa dźwiękowe – zasób i dostępność, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska. Warszawa 2014: Instytut Muzyki i Tańca, s. 118.