Melodies of the Kujawy region

“Melodies of the Kujawy region”
(vol. 7, ISPAN  CD  007,  2010 r. – first ed.,  2015 r. –  second ed; 
in cooperation with: Liber Pro Arte Assocation)

Kujawy region is located in north-west part of Central Poland in a river-basin of middle Wisła and upper Noteć rivers. History of phonographic documentation of Kujawy region traditional music, similarly to most of Polish regions can be dated to interwar period. Unfortunately recordings from that time were lost during the second world war. Most of the recordings presented on the CD were made in years 1952-1956. On the CD, nexy to songs (ritual, popular, dance songs, couplets and wedding orations) there are also presented examples of instrumental music, especially original, peasant kujawiak dances performed by the oldest recorded on archival tape generation of fiddlers.

Listen all the tracks from CD and read English summary in booklet

 1. 1. Kujawiak Józef Wypijewski 1:31
 2. 2. Nie było to chodzić (bez bór do kościoła) Maria Olejnik 0:23
 3. 3. Jedzie kónik z miasta, cungle przydeptuje – pieśń o stracie wianka Maria Olejnik 0:17
 4. 4. Przyśpiewki: Świci miesiónc, da ji świci; Idzima do dóm, chłopol i ek; Siedzi dudek na topoli; Na Murzynku rośnie merta; Z tamty stróny Radziejewa Stanisława Świątkowska 1:16
 5. 5. Z tamtej strony jęzioreczka malowany dwór – pieśń miłosna Anastazja Wiśniewska 0:45
 6. 6. Oberek Józef Wypijewski 0:48
 7. 7. Nie wyganiaj, uowczaryszku, uowiec na rosę – Owczarek Stanisław Kowalski 0:22
 8. 8. Melodia na dożynki Walenty Wiśniewski 0:39
 9. 9. Kujawiaczek Walenty Wiśniewski 0:58
 10. 10. Straciłem jo woły z ty pirszy uobuory – pieśń na zmówiny Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 2:04
 11. 11. Kujawiaczek weselny Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 1:01
 12. 12. Niech bydzie pochwoliony Jezus Chrystus – kołysanka o Drewniosiu Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 1:03
 13. 13. Kujawiak Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 0:43
 14. 14. A czyż ja to nie pradziadek (, a czyż ja to nie uuroda) – pieśń żartobliwa, komiczna Jan Kociński 0:15
 15. 15. uOji, wędruj, chłopoś, wędruj (, a Boże cię pobłoguosław) – pieśń o stracie wianka Jan Kociński 0:38
 16. 16. A trzeba dać na podkoziołek, trzeba dać – pieśń śpiewana przy podkoziołku Marianna Daniel 0:16
 17. 17. Owczarek Józef Andrzejewski 0:50
 18. 18. A niedługo nowy roczek i gody – pieśń społeczna Genowefa Kempska 0:31
 19. 19. Kujawiak O nie będę pasła bydła kole miasta Józef Zieliński 1:04
 20. 20. Oj, co Kujawy to Kujawy – przyśpiewki Józef Zieliński 1:30
 21. 21. Pojadę jo do Krakowa, kupię sukna woł – pieśń zalotna Zofia Wojnicka 0:36
 22. 22. Pytam ci się kalineczko, czeg u o się zielinisz – pieśń o stracie wianka Zofia Wojnicka 1:44
 23. 23. Kujawiak Jan Jóźwiak 1:09
 24. 24. A mo jeszcze, a to da jeszcze – pieśń śpiewana przy podkoziołku Zofia Wojnicka 0:36
 25. 25. Kujawiak Jan Jóźwiak 0:56
 26. 26. Czymu nie uorzesz chłopol i ek – pieśń zalotna Zofia Wojnicka 1:06
 27. 27. Oj, zielona muraweczka, wiatrek jóm podwiewa – pieśń sieroca Rozalia Radaszewska 1:25
 28. 28. Chmiel Józef Zieliński 0:50
 29. 29. A wiernie ja Panu Bogu służyła – pieśń oczepinowa Zofia Wojnicka 0:55
 30. 30. Posłuchajcie panineczki co wam zanuce – pieśń śpiewana po oczepinach Zofia Wojnicka 1:23
 31. 31. uOj, nie wyganiej, uoj, uowczareczku – Owczarek Rozalia Radaszewska 0:26
 32. 32. Kujawiak od Lubrańca Tadeusz Latecki 0:43
 33. 33. Kujawiak Tadeusz Latecki 0:39
 34. 34. A sama na się płacz, dziewczyna – pieśń o stracie wianka Helena Czyżnikiewicz 0:41
 35. 35. uOji, jidę, uoji, jidę, uoji, z rozkoszy na bidę – pieśń oczepinowa Helena Czyżnikiewicz 0:40
 36. 36. Kujawiak Władysław Kwiatkowski 1:06
 37. 37. Kujawiak od Kwiatkowa Władysław Kwiatkowski 1:57
 38. 38. Kujawiak Władysław Kwiatkowski 1:05
 39. 39. Kumoter się na mnie gniwa (, że mu śwynia w marchwi bywa) Józef Chojnacki 0:21
 40. 40. Marysia me tronca, bestyja goronca – przyśpiewka zalotna Józef Chojnacki 0:26
 41. 41. Kujawiak Chwaliła się przede mną, że ma dwadzieścia sukien Władysław Kwiatkowski 1:04
 42. 42. Rozbujały się siwe łabędzie po wodzie – pieśń rekrucka Józef Chojnacki 2:31
 43. 43. Kujawiak Stanisław Bladoszewski 0:39
 44. 44. Pamintasz, Jasinek, pamintam ja to – pieśń zalotna Marianna Woźniak 0:40
 45. 45. Mówiłym ci, wstóń rano – pieśń zalotna Stanisława Szulczewska 0:49
 46. 46. Tyś my miluśki, chłopolek – pieśń zalotna Stanisława Szulczewska 0:30
 47. 47. Mówiłaś, Maniuchna, żem ci wianek uukrod – pieśń o stracie wianka Stanisława Szulczewska 0:42
 48. 48. uOj, góróm, góróm słóneczko jidzie – pieśń śpiewana przed wyjazdem do ślubu Stanisława Szulczewska 0:30
 49. 49. Siadała, płakała, na mamusię wołała – pieśń śpiewana przed wyjazdem do ślubu Stanisława Szulczewska 0:24
 50. 50. Rozrwórzcie nam, pani matko, z hoczyka – pieśń śpiewana po przyjeździe ze ślubu Stanisława Szulczewska 1:04
 51. 51. Kujawiak Stanisław Bladoszewski 0:26
 52. 52. Kumoterku, bój się Boga – przyśpiewka Stanisława Szulczewska 0:17
 53. 53. Mazurek starodawny Stanisław Bladoszewski 0:30
 54. 54. Chodziła Maniusia pu uogródyszkowi – pieśń śpiewana przed oczepinami Stanisława Szulczewska 1:09
 55. 55. Mój wianeczku z borwineczku (wiszałam cię na kołeczku) – pieśń śpiewana przed oczepinami Stanisława Szulczewska 0:25
 56. 56. Przypatrzcie się wszyscy ludzie – pieśń śpiewana po oczepinach Marianna Woźniak 0:13
 57. 57. Kujawiak Stanisław Wronkowski, Kazimierz Andrzejczak 0:23
 58. 58. Kujawiak I chodziła kole sadu kura Stanisław Wronkowski, Kazimierz Andrzejczak 0:34
 59. 59. A byńdzima jedli, a byńdzima pili – rozmowa skrzypiec z basami Katarzyna Piechocka 0:32
 60. 60. W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie – Herody Jan Roszak 4:24
 61. 61. Pierszy numer ode dwora – przywoływki na dyngus Marianna Woźniak 0:26
 62. 62. Ty, Heniuchna, moje rybie (, cały roczek na cię dybię) – przyśpiewka zalotna Jan Roszak, Henryka Roszak 1:38
 63. 63. Na środku polia stoji topolia – pieśń miłosna Antonina Kuczyńska 0:40
 64. 64. Potulne ja swój wianeczek po stole – pieśń śpiewana przed oczepinami Antonina Kuczyńska 1:38
 65. 65. Kujawiak Piotr Trawiński 0:55
 66. 66. Owczarek A za lasem moje wołki za lasem Piotr Trawiński 1:10
 67. 67. Zielona wyrosła ji na świat wydana – pieśń o tabace Łukasz Bylicki 1:44
 68. 68. Śliczna lelija wykwita roku imienia Pańskiego – przemowa weselna przy spraszaniu Łukasz Bylicki 2:52
 69. 69. Wiatrak Piotr Trawiński 0:34
 70. 70. W imie uOjca ji Syna, ji Ducha Świentego. Amen – przemowa weselna przy wyjeździe do ślubu Łukasz Bylicki 4:20
 71. 71. Oji, czopki, moje czopki – śpiew do tańca zabawy Czapnik Piotr Trawiński 0:55
 72. 72. Na podwórzu kaczor błóńdzi – przyśpiewka Marianna Wojtasiak 0:25
 73. 73. A nie pijałam ja, chłopacy – przyśpiewka Aurelia Kalinowska 0:21
 74. 74. Tańcz, chłopolek, pókiś ładny – przyśpiewka Aurelia Kalinowska 0:16
 75. 75. A za wolóm moje wołki – przyśpiewka pasterska Kazimierz Andrzejczak 0:32
 76. 76. A ji, uod kómina do kómina – przyśpiewka Katarzyna Piechocka 0:37
 77. 77. Z tamty strony krzak zielony – przyśpiewka po oczepinach Aurelia Kalinowska 0:25
 78. 78. Chodzony; Kujawiak Piotr Trawiński 1:34