Melodie ziemi kujawskiej

Melodie ziemi kujawskiej
Nagrania  archiwalne  tradycyjnych  pieśni  i  muzyki  Kujaw 

ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN
(vol. 7, ISPAN  CD  007,  2010 r. – pierwsze  wyd.,  2015 r. –  drugie  wyd; 

współwydawca: Stowarzyszenie Liber Pro Arte)
Płyta zajęła II miejsce w konkursie Polskiego Radia “Fonogram Źródeł 2010”

Melodie Ziemi Kujawskiej to album prezentujący najstarsze nagrania muzyki tradycyjnej z Kujaw zrealizowane w latach 1952-1956 i zgromadzone w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Na płycie usłyszymy 78 archiwalnych nagrań dźwiękowych – materiał o niezwykłej wartości dokumentalnej, zaprezentowany przez ostatnie pokolenia wykonawców grających i śpiewających w dawnym, niespotykanym już stylu muzycznym, ludzi, którzy uczestniczyli w dawnych zwyczajach i obrzędach i pamiętali repertuar najstarszy. Wśród wykonawców usłyszymy m.in. Marię Olejnik ur. w 1867 r. w Sędzinie, której śpiew nagrywano już w okresie międzywojennym oraz Łukasza Bylickiego ur. w 1868 r., prezentującego niezwykłe oracje weselne. Płyta zawiera także liczne nagrania muzyki instrumentalnej, zwłaszcza oryginalne, wiejskie kujawiaki grane przez najstarszą generację skrzypków, których grę zarejestrowano na taśmie archiwalnej.

Przygotowanie i wydanie płyty było częścią projektu Ochrona i popularyzacja najstarszych nagrań polskiej muzyki tradycyjnej realizowanego z  udziałem  środków  Ministra  Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.

Polecamy audycje o płycie “Melodie Ziemi Kujawskiej” w Programie 2 Polskiego Radia:

Posłuchaj utworów oraz zobacz booklet

 1. 1. Kujawiak Józef Wypijewski 1:31
 2. 2. Nie było to chodzić (bez bór do kościoła) Maria Olejnik 0:23
 3. 3. Jedzie kónik z miasta, cungle przydeptuje – pieśń o stracie wianka Maria Olejnik 0:17
 4. 4. Przyśpiewki: Świci miesiónc, da ji świci; Idzima do dóm, chłopol i ek; Siedzi dudek na topoli; Na Murzynku rośnie merta; Z tamty stróny Radziejewa Stanisława Świątkowska 1:16
 5. 5. Z tamtej strony jęzioreczka malowany dwór – pieśń miłosna Anastazja Wiśniewska 0:45
 6. 6. Oberek Józef Wypijewski 0:48
 7. 7. Nie wyganiaj, uowczaryszku, uowiec na rosę – Owczarek Stanisław Kowalski 0:22
 8. 8. Melodia na dożynki Walenty Wiśniewski 0:39
 9. 9. Kujawiaczek Walenty Wiśniewski 0:58
 10. 10. Straciłem jo woły z ty pirszy uobuory – pieśń na zmówiny Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 2:04
 11. 11. Kujawiaczek weselny Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 1:01
 12. 12. Niech bydzie pochwoliony Jezus Chrystus – kołysanka o Drewniosiu Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 1:03
 13. 13. Kujawiak Wiśniewska (b.d.); Walenty Wiśniewski 0:43
 14. 14. A czyż ja to nie pradziadek (, a czyż ja to nie uuroda) – pieśń żartobliwa, komiczna Jan Kociński 0:15
 15. 15. uOji, wędruj, chłopoś, wędruj (, a Boże cię pobłoguosław) – pieśń o stracie wianka Jan Kociński 0:38
 16. 16. A trzeba dać na podkoziołek, trzeba dać – pieśń śpiewana przy podkoziołku Marianna Daniel 0:16
 17. 17. Owczarek Józef Andrzejewski 0:50
 18. 18. A niedługo nowy roczek i gody – pieśń społeczna Genowefa Kempska 0:31
 19. 19. Kujawiak O nie będę pasła bydła kole miasta Józef Zieliński 1:04
 20. 20. Oj, co Kujawy to Kujawy – przyśpiewki Józef Zieliński 1:30
 21. 21. Pojadę jo do Krakowa, kupię sukna woł – pieśń zalotna Zofia Wojnicka 0:36
 22. 22. Pytam ci się kalineczko, czeg u o się zielinisz – pieśń o stracie wianka Zofia Wojnicka 1:44
 23. 23. Kujawiak Jan Jóźwiak 1:09
 24. 24. A mo jeszcze, a to da jeszcze – pieśń śpiewana przy podkoziołku Zofia Wojnicka 0:36
 25. 25. Kujawiak Jan Jóźwiak 0:56
 26. 26. Czymu nie uorzesz chłopol i ek – pieśń zalotna Zofia Wojnicka 1:06
 27. 27. Oj, zielona muraweczka, wiatrek jóm podwiewa – pieśń sieroca Rozalia Radaszewska 1:25
 28. 28. Chmiel Józef Zieliński 0:50
 29. 29. A wiernie ja Panu Bogu służyła – pieśń oczepinowa Zofia Wojnicka 0:55
 30. 30. Posłuchajcie panineczki co wam zanuce – pieśń śpiewana po oczepinach Zofia Wojnicka 1:23
 31. 31. uOj, nie wyganiej, uoj, uowczareczku – Owczarek Rozalia Radaszewska 0:26
 32. 32. Kujawiak od Lubrańca Tadeusz Latecki 0:43
 33. 33. Kujawiak Tadeusz Latecki 0:39
 34. 34. A sama na się płacz, dziewczyna – pieśń o stracie wianka Helena Czyżnikiewicz 0:41
 35. 35. uOji, jidę, uoji, jidę, uoji, z rozkoszy na bidę – pieśń oczepinowa Helena Czyżnikiewicz 0:40
 36. 36. Kujawiak Władysław Kwiatkowski 1:06
 37. 37. Kujawiak od Kwiatkowa Władysław Kwiatkowski 1:57
 38. 38. Kujawiak Władysław Kwiatkowski 1:05
 39. 39. Kumoter się na mnie gniwa (, że mu śwynia w marchwi bywa) Józef Chojnacki 0:21
 40. 40. Marysia me tronca, bestyja goronca – przyśpiewka zalotna Józef Chojnacki 0:26
 41. 41. Kujawiak Chwaliła się przede mną, że ma dwadzieścia sukien Władysław Kwiatkowski 1:04
 42. 42. Rozbujały się siwe łabędzie po wodzie – pieśń rekrucka Józef Chojnacki 2:31
 43. 43. Kujawiak Stanisław Bladoszewski 0:39
 44. 44. Pamintasz, Jasinek, pamintam ja to – pieśń zalotna Marianna Woźniak 0:40
 45. 45. Mówiłym ci, wstóń rano – pieśń zalotna Stanisława Szulczewska 0:49
 46. 46. Tyś my miluśki, chłopolek – pieśń zalotna Stanisława Szulczewska 0:30
 47. 47. Mówiłaś, Maniuchna, żem ci wianek uukrod – pieśń o stracie wianka Stanisława Szulczewska 0:42
 48. 48. uOj, góróm, góróm słóneczko jidzie – pieśń śpiewana przed wyjazdem do ślubu Stanisława Szulczewska 0:30
 49. 49. Siadała, płakała, na mamusię wołała – pieśń śpiewana przed wyjazdem do ślubu Stanisława Szulczewska 0:24
 50. 50. Rozrwórzcie nam, pani matko, z hoczyka – pieśń śpiewana po przyjeździe ze ślubu Stanisława Szulczewska 1:04
 51. 51. Kujawiak Stanisław Bladoszewski 0:26
 52. 52. Kumoterku, bój się Boga – przyśpiewka Stanisława Szulczewska 0:17
 53. 53. Mazurek starodawny Stanisław Bladoszewski 0:30
 54. 54. Chodziła Maniusia pu uogródyszkowi – pieśń śpiewana przed oczepinami Stanisława Szulczewska 1:09
 55. 55. Mój wianeczku z borwineczku (wiszałam cię na kołeczku) – pieśń śpiewana przed oczepinami Stanisława Szulczewska 0:25
 56. 56. Przypatrzcie się wszyscy ludzie – pieśń śpiewana po oczepinach Marianna Woźniak 0:13
 57. 57. Kujawiak Stanisław Wronkowski, Kazimierz Andrzejczak 0:23
 58. 58. Kujawiak I chodziła kole sadu kura Stanisław Wronkowski, Kazimierz Andrzejczak 0:34
 59. 59. A byńdzima jedli, a byńdzima pili – rozmowa skrzypiec z basami Katarzyna Piechocka 0:32
 60. 60. W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie – Herody Jan Roszak 4:24
 61. 61. Pierszy numer ode dwora – przywoływki na dyngus Marianna Woźniak 0:26
 62. 62. Ty, Heniuchna, moje rybie (, cały roczek na cię dybię) – przyśpiewka zalotna Jan Roszak, Henryka Roszak 1:38
 63. 63. Na środku polia stoji topolia – pieśń miłosna Antonina Kuczyńska 0:40
 64. 64. Potulne ja swój wianeczek po stole – pieśń śpiewana przed oczepinami Antonina Kuczyńska 1:38
 65. 65. Kujawiak Piotr Trawiński 0:55
 66. 66. Owczarek A za lasem moje wołki za lasem Piotr Trawiński 1:10
 67. 67. Zielona wyrosła ji na świat wydana – pieśń o tabace Łukasz Bylicki 1:44
 68. 68. Śliczna lelija wykwita roku imienia Pańskiego – przemowa weselna przy spraszaniu Łukasz Bylicki 2:52
 69. 69. Wiatrak Piotr Trawiński 0:34
 70. 70. W imie uOjca ji Syna, ji Ducha Świentego. Amen – przemowa weselna przy wyjeździe do ślubu Łukasz Bylicki 4:20
 71. 71. Oji, czopki, moje czopki – śpiew do tańca zabawy Czapnik Piotr Trawiński 0:55
 72. 72. Na podwórzu kaczor błóńdzi – przyśpiewka Marianna Wojtasiak 0:25
 73. 73. A nie pijałam ja, chłopacy – przyśpiewka Aurelia Kalinowska 0:21
 74. 74. Tańcz, chłopolek, pókiś ładny – przyśpiewka Aurelia Kalinowska 0:16
 75. 75. A za wolóm moje wołki – przyśpiewka pasterska Kazimierz Andrzejczak 0:32
 76. 76. A ji, uod kómina do kómina – przyśpiewka Katarzyna Piechocka 0:37
 77. 77. Z tamty strony krzak zielony – przyśpiewka po oczepinach Aurelia Kalinowska 0:25
 78. 78. Chodzony; Kujawiak Piotr Trawiński 1:34