prof. dr hab. Piotr Dahlig

Kierownik Zakładu Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW

Projekt dr Jacka P. Jackowskiego, kierownika Zbiorów Fonograficznych w Instytucie Sztuki PAN, członka Stowarzyszenia Liber Pro Arte, jest kluczowy dla zachowania nośników dźwiękowych dokumentujących folklor muzyczny w Polsce. Nagrania te, sięgające wstecz lat sześćdziesiątych XX w. są rozproszone w różnych instytucjach i lokalnych placówkach kultury. Zmiany kadrowe, zmienność programów działalności tych placówek w gminach, powiatach, województwach naraża te kolekcje sporządzone przez lokalnych pasjonatów muzyki tradycyjnej/etnicznej/ludowej na zaniedbanie, zapomnienie i zniszczenie. Dr Jackowski wypracował liczne kontakty „z terenem” i uzyskał dobrą orientację co do „mapy” nagrań w Polsce.

Poza koniecznym zabezpieczeniem tych zbiorów, ich digitalizacją i opracowaniem naukowym, problemem dla domów kultury, muzeów itp. w kraju jest niedostępność aparatury odtwarzającej dawnego typu (magnetofony szpulowe), na których nagrywano niegdyś wokalistów, instrumentalistów, kapele i zespoły ludowe. W IS PAN natomiast sprzęt ten jest utrzymywany w stanie gotowości. Realizacja projektu — zabezpieczenie w postaci digitalizacji i opracowania naukowego rozproszonych zbiorów fonograficznych i audiowizualnych będzie obopólnie korzystna tak dla lokalnych instytucji (znalazłyby się tam kopie cyfrowe), jak i dla centrum archiwizacji zlokalizowanego w IS PAN, wreszcie udostępnienie on-line, uzgodnione z właścicielami nagrań, będzie służyło szerokiej publiczności.