dr hab. Tomasz Nowak

Kierownik Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej w Instytucie Muzykologii UW

Polska jest krajem, który wyjątkowo wiele poniósł strat archiwalnych w czasie drugiej wojny światowej. Dotyczy to także zbiorów muzycznych. Tym większe znaczenie  ma wyjątkowy w swym charakterze zbiór fonograficzny Instytutu Sztuki PAN, którego fundamentem stały się materiały zgromadzone podczas Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Uzupełniany w trakcie muzykologicznych obozów studenckich i wyjazdów pracowników Instytutu Sztuki PAN, zbiór ten jest bez wątpienia najcenniejszą polską kolekcją muzyki tradycyjnej. Ale moją największą radością jest to, że na tym nie poprzestano – archiwalia te są otwierane, udostępniane i są łączone w sieć wraz z innymi kolekcjami, tworząc bezcenny skarb muzycznej spuścizny poprzednich pokoleń.