Etap III

Celem trzeciego etapu projektu była kontynuacja digitalizacji zabezpieczenia oraz udostępnienia nagrań. Dokonano m.in. digitalizacji najstarszej części kolekcji Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, a także zdigitalizowano kolekcje nagraniowe z kolekcji zewnętrznych.

W ramach III etapu projektu rozpoczęto lub kontynuowano prace na następujących zbiorach:
►Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN (kontynuacja)
►Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kontynuacja)
►Zbiory Pracowni „Archiwum Etnolingwistycznego” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kontynuacja)
►Nagrania Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie (kontynuacja)
►Nagrania z Mazowsza Wschodniego ze zbiorów Wandy Księżopolskiej (kontynuacja)
►Nagrania Katedry Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seria płytowa IS PAN Folk Music Collection

W 2017 r. , dwa lata po ukazaniu się pierwszej części płyty Melodie stamtąd udało się, we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przygotować i wydać drugą cześć publikacji.

Pierwszy tom książkiPolska muzyka tradycyjna –
dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny – zachowanie –udostępnianie

W 2017 r., w ramach realizacji trzeciego etapu projektu przygotowaliśmy pierwszy tom pracy zbiorowej pod red. dr. Jacka Jackowskiego poświęconej problematyce etnofonografii.