Etap IX

W ramach dziewiątego etapu projektu kontynuowano lub zakończono milowe etapy prac nad już zagregowanymi kolekcjami, w szczególności:

►nagrania ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN (kontynuacja prac nad nagraniami dźwiękowymi, audiowizualnymi oraz materiałami towarzyszącymi nagraniom; w 2023 r. rozpoczęto prace nad szczegółowym opracowaniem materiałów piśmiennych towarzyszących nagraniom Aleksandry Szurmiak-Boguckiej);
►nagrania pochodzące z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego w Instytucie Muzykologii KUL (w 2023 r. zakończono digitalizację i opracowanie całego zasobu taśm szpulowych liczącego 195 nośników);
► zakończono etap prac nad zbiorem nagrań Pracowni Etnolingwistycznej im. Jerzego Bartmińskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (obecnie zdigitalizowany i opracowany zbiór liczy 90 nośników);
► kontynuowano prace nad kolekcją nagrań dokumentalnych dr Bożeny Lewandowskiej (Orawa);
► kontynuowano prace nad digitalizacją materiałów graficznych towarzyszących kolekcji nagrań  z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu;
► kontynuowano prace nad szczegółową deskrypcja nagrań z kolekcji Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie w zakresie geolokalizacji sesji nagraniowych i miejscowości powiązanych z wykonawcami;
► powiększono zasób repozytorium o materiały z kolekcji nagrań dokumentalnych dokonanych na Podhalu przez dra hab. Tomasza Nowaka;

W repozytorium opublikowano podstawowe metadane dotyczące wszystkich nagrań – także tych pozostających w różnym, czasem podstawowym stopniu opracowania, identyfikacji i opisu. Aktualnie to ponad 158 000 utworów zapisanych na 7762 nośnikach. Do ponad 25 000 utworów opublikowano sample dźwiękowe z czego niemal 1700 to nagrania zrekonstruowane i zmasterowane.

Rekordy w bazie danych dotyczące poszczególnych utworów zostały wzbogacone o grafikę – transkrypcje muzyczne utworów oraz transkrypcje tekstowe – prace te są sukcesywnie kontynuowane. Do repozytorium (w rejestrze fotografii) wprowadzono 2700 cyfrowych digitalizatów zdjęć historycznych i współczesnych.

W ramach IX etapu projektu kontynuowano kwerendy i badania terenowe. W 2023 r. zarejestrowano 851 utworów. Materiał po rejestracji jest edytowany, opracowywany merytorycznie (identyfikacja, indeksacja, deskrypcja, mapping) i archiwizowany w repozytorium.

Kontynuowano także prace w zakresie konsultacji i ekspertyz prawnych w kontekście dokumentowania muzyki tradycyjnej i udostępniania historycznych a także nowo wytworzonych obiektów i danych do badań.

Grupa etnomuzykologów, etnografów i kulturoznawców (m.in. dr Beata Maksymiuk-Pacek, Małgorzata Orlewicz, Jolanta Dragan, Magdalena Dąbek oraz dr Jacek Jackowski) kontynuowała prace konsultacyjno-koncepcyjne dotyczące rozwoju i wdrażania w repozytorium Etnofon standardów i mechanizmów deskrypcji regionalnej oraz klasyfikacji funkcjonalnej i gatunkowej nagrań pieśni i melodii.