Współpraca międzynarodowa – Litwa 2023

W czerwcu 2023 r. dr Jacek Jackowski po raz kolejny odwiedził Instytut Litewskiej Literatury i Folkloru (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Celem wizyt w archiwum Instytutu ( http://archyvas.llti.lt/lt/ – zbiory Instytutu mają status archiwum), prócz prezentacji systemu Etnofon  i wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia baz danych (Instytut litewski prowadzi podobne jak w projekcie Etnofon prace związane z agregacją amatorskiej etno-dokumentacji, również dźwiękowej i audiowizualnej) były również konsultacje w zakresie zagadnień prawnych związanych z publikowaniem i udostępnianiem nagrań dokumentalnych, udostępnienia nagrań do celów badawczych i popularyzatorskich oraz do publikacji. Kontynuujemy również  projekt identyfikacji , opracowania i wydania historycznych nagrań (Jackowski 2014: 171-175). Kontynuowano również badania i dokumentację instrumentologiczną m.in. we współpracy z Lietuvos nacionalinis kultūros centras (Lithuanian National Culture Centre).

Choć Instytut wileński i Zbiory Fonograficzne nie są z formalnego punktu widzenia instytucjami bliźniaczymi to metody pracy i zasady publikacji dokumentów są bardzo podobne: zasoby jako materiał przede wszystkim badawczy; priorytet szczegółowego opracowania, wytworzenia metadanych i publikacji tradycyjnych; porównywalna liczba udostępnionych dokumentów w tzw. wolnym dostępie; prezentacja materiału na poziomie prostym i umożliwienie zaawansowanej eksploracji. Bardzo zbliżona jest także polityka udostępniana zasobów użytkownikom.

Informacje o nagraniach dokumentalnych folkloru litewskiego są dostępne w dwóch bazach danych: Lithuanian Folklore Archives (tu dostępne są tylko metadane o nagraniach) oraz w Folklore sound recordings, gdzie udostępniane są również wybrane nagrania. W chwili obecnej jest to niemal 2500 nagrań z dwóch kolekcji: najstarsze nagrania – wałki fonograficzne i płyty (nagrania z lat 1908–1949) oraz kolekcja nagrań pieśni partyzanckich. Opublikowane nagrania to niemal 10 % całego zasobu archiwalnego Instytutu. Zasoby są prezentowane w dwojaki sposób: ciągły – jako zwarta kolekcja oraz z możliwością przeszukiwania ogólnego i zaawansowanego. Należy podkreślić, iż bazy są efektem gruntownych naukowych prac badawczych i edytorskich przeprowadzonych w Instytucie na określonych zespołach archiwalnych. Znaczna część nagrań dostępna jest w wydawnictwach płytowych Instytutu (pierwotne, krytyczne wydania materiału – seria 5 płyt z książkami), efektem projektów są też liczne publikacje książkowe i periodyki. 

Jacek Jackowski z pracownikami Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas - Austė Nakienė i Rūtą Žarskienė (2017 r., Tartu, The Estonian Folklore Archives)
The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Fot. Jacek Jackowski
Jacek Jackowski podczas pracy nad międzywojennymi materiałami fonograficznymi przechowywanymi w Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas