Anna Szotkowska

Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Realizowany od kilku lat projekt Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny – zachowanie – udostępnianie uświadamia, jak bogate są zbiory nagrań polskiej muzyki ludowej, znajdujące się w różnych placówkach kultury, instytutach naukowych, rozgłośniach Polskiego Radia, archiwach muzealnych czy kolekcjach prywatnych. Większość nagrań wymaga zabezpieczenia, przegrania na współczesne nośniki, specjalistycznego opracowania, digitalizacji i – docelowo – udostępnienia poprzez bazę internetową. Stworzy to w miarę pełny obraz dokumentacji dźwiękowej polskiej muzyki ludowej, dokonywanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez badaczy, etnomuzykologów, folklorystów i pasjonatów tej muzyki. Efekty pracy podjętej w ramach tego projektu znajdujemy w artykułach omawiających poszczególne zbiory, publikowanych w kolejnych tomach pod redakcją Jacka Jackowskiego przez Instytut Sztuki PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Liber Pro Arte.