Remigiusz Mazur-Hanaj

Wydawnictwo In Crudo

Zasoby nagrań audio oraz filmowych, dokumentujących folklor(szczególnie sztuki performatywne – śpiew, muzykę instrumentalną, taniec) polski oraz mniejszości narodowych i etnicznych, są tyleż duże (nadspodziewanie) co rozproszone. Wobec katastrofalnych szkód jakie poczyniła w tej dziedzinie II wojna światowa są to zbiory bezcenne. Dlatego długofalowa inicjatywa Instytutu Sztuki PAN, także we współpracy ze Stowarzyszeniem Liber Pro Arte – centralizacji tych zbiorów oraz informacji o nich, technologicznego wsparcia, digitalizacji, fachowego opracowania i udostępniania – jest w najwyższej mierze godna wsparcia. Wiele krajów świata realizuje już podobne projekty jako priorytetowe od lat i regulują to niejednokrotnie decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu państwowym (w tym np. Stany Zjednoczone i Biblioteka Kongresu USA). IS PAN jest jedyną placówką w Polsce predestynowaną do tego ze względu na swoją zaawansowaną bazę technologiczną i informatyczną oraz doświadczonych specjalistów.