„Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory”. Pieśni Puszczy Kurpiowskiej

“Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy Kurpiowskiej”
Nagrania dokumentalne

ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN.
(vol. 5, ISPAN CD 005, 2009 r.; współwydawca:
Stowarzyszenie Liber Pro Arte)

Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy Kurpiowskiej to płyta, prezentująca najstarsze nagrania pieśni i muzyki Kurpiów Puszczy Zielonej.  Wydawnictwo to jest swego rodzaju podróżą śladami księdza Władysława Skierkowskiego, którą odbyli z aparaturą nagrywającą dokumentaliści działający w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Nagrania (83 numery) pochodzą z dwóch wypraw terenowych dokonanych w latach 1952 i 1954. Wybór nagrań jest tylko niewielką, najstarszą (choć zapewne najcenniejszą) częścią nagrań dokonanych na Kurpiach. W większości są to warianty pieśni notowanych przez ks. Skierkowskiego, zaśpiewane znów po ponad dwudziestu latach – tym razem do mikrofonu. Na płycie zarejestrowano dawny tradycyjny repertuar wykonywany przez najstarszą generację Kurpiów – wielu wykonawców urodziło się w drugiej poł. XIX w. Na szczególną uwagę zasługują śpiewy Walerii Mierzejek (ur. w 1874 r.), Stanisława Brzozowego (ur. w 1901 r.) – “klasyka” śpiewu kurpiowskiego czy pierwsze nagrania znanej z innych wydawnictw płytowych Walerii Żarnochowej.

Przechowywane w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarsze znane dziś rejestracje fonograficzne folkloru muzycznego Puszczy Zielonej po ponad pół wieku zostają zaprezentowane szerszemu gronu słuchaczy. Choć osią tematyczną prezentowanej płyty jest repertuar obrzędowy, weselny liczną grupę pieśni stanowi repertuar miłosny opowiadający o zalotach, kawalerce, miłości, stracie wianka, rozłące, odtrąceniu. W wyborze odnajdziemy również pieśni pasterskie, społeczno-rodzinne, kołysanki, piosenki dziecięce i dla dzieci i inne. Płytę zamykają pieśni nabożne: pasyjna oraz dwie pieśni śpiewane podczas czuwania przy ciele zmarłego podczas tzw. “pustych nocy”.

Posłuchaj utworów oraz zobacz booklet

 1. 1. uA ja z młodech lat Stanisław Brzozowy 1:15
 2. 2. A pod boram ua pod boram zielona murawa Stanisław Brzozowy 1:15
 3. 3. Siwa kobylina pod boram stojała Stanisław Brzozowy 1:13
 4. 4. Wisła na polecko robzieć jej sia nie chce Stanisław Brzozowy 1:18
 5. 5. Mamulu moja puś mje do dwora słuzijć Stanisław Brzozowy 2:42
 6. 6. uOstańze sia moja lubo Stanisław Brzozowy 1:21
 7. 7. Kjedi przijechali krobianiaki z wojny Stanisław Brzozowy 0:37
 8. 8. (A) Niech będzie Jezus Christus pochwalony Stanisława Pawełczyk, Stefania Drążyk 1:12
 9. 9. Zakukała kukawecka Waleria Mierzejek 0:51
 10. 10. Zasło słuńce zasło Waleria Mierzejek 0:57
 11. 11. Siwi kóń zarzał Waleria Mierzejek 0:57
 12. 12. Ci mnie dziywca cy mnie nie znas Waleria Mierzejek 0:32
 13. 13. Roztwórzcie mnie moja matuleńku Waleria Mierzejek 0:56
 14. 14. A pod Królewcam na nowam moście Waleria Mierzejek 0:52
 15. 15. Lulaj lulaj małe dzicie Waleria Mierzejek 0:39
 16. 16. Stary oberek Franciszek Golan 0:44
 17. 17. Mój Bozez mój Boze Starsze kobiety ze wsi Czarni 1:14
 18. 18. Olender Franciszek Golan 0:36
 19. 19. E ja z zionuskam w koło studni Katarzyna Czerwińska 0:57
 20. 20. Zarzałi kóniki w zielonej pasiece Cicha Marianna 1:11
 21. 21. A kołis-ze sie kołis kolibeńko sama Cicha Marianna 1:00
 22. 22. Mjałem ja ptaszka mjałem w lesie Dzieci ze wsi Golanka 0:37
 23. 23. Sowa w stodole siada Maria Deptuła 0:45
 24. 24. uUjnie uuna krościańka tkać Antonina Sadłowska 0:36
 25. 25. Zaświeć mniesiądzu na kadzidleńskie pole Piotr Puławski 2:11
 26. 26. W koło mego uogródecka Waleria Żarnochowa 0:57
 27. 27. A w niedziele raniusiańko Waleria Żarnochowa 1:06
 28. 28. Marsz Polaci nieboraci Waleria Żarnochowa 0:43
 29. 29. Przisniło sie dziewcinie na łozku lezoncej Waleria Żarnochowa 0:54
 30. 30. Porówniaj Boze góri z dołami Waleria Żarnochowa 1:05
 31. 31. uOj wyjezdżaj z podwórecka mego Waleria Żarnochowa 0:41
 32. 32. uUklęknij Marysiu przed stołem styże Waleria Żarnochowa 0:39
 33. 33. Wisła z kościółecka juz nie panieneczka Waleria Żarnochowa 0:40
 34. 34. Witaj Królowa Matko litości Waleria Żarnochowa 0:33
 35. 35. Oberek od Wilczyna Franciszek Golan 0:38
 36. 36. Gotuje sie ukrop w garku Waleria Żarnochowa 0:23
 37. 37. Napatrzta sie starzy napatrzta sie młodzi Waleria Żarnochowa 0:51
 38. 38. Cyście kościół zamiatali Waleria Żarnochowa 0:36
 39. 39. uOj zza stola pani młoda Waleria Żarnochowa 0:49
 40. 40. Powolniak Wół nie jadł Franciszek Golan 0:47
 41. 41. Zieluna rutka modri ksiat Kobiety ze wsi Dylewo 1:37
 42. 42. Stara baba Anna Kraśniewska 0:46
 43. 43. uUboga wdowusia ni ma komu robieć Waleria Żarnochowa 0:38
 44. 44. Leciałi gązańki przez las wysocańki Waleria Żarnochowa 0:26
 45. 45. Zakładajcie siwe kónie Waleria Żarnochowa 0:45
 46. 46. Kochani rodzice jak mówić moge Walenty Kaczyński 1:49
 47. 47. uOj z podola biśki moje z podola Anna Trzcińska 0:44
 48. 48. A gdzie ten Janek polecioł co nam literka u obiecał Nieznana wykonawczyni 1:03
 49. 49. Okrąglak Żebyś ty Jonie Franciszek Golan 0:38
 50. 50. Latajo ptaski po wysokości Waleria Chorążewicz 0:50
 51. 51. Przeproś Marysiu matule swojo Waleria Chorążewicz 0:42
 52. 52. Grajo gracyki skaco koniki Waleria Chorążewicz 0:38
 53. 53. Siadaj nie gadaj ślicne kochanie Waleria Chorążewicz 0:35
 54. 54. Leci ceranecka a za nio gązecka Waleria Chorążewicz 0:43
 55. 55. Graj graciku abiś móg nie załuj sie mojech nóg Waleria Chorążewicz 0:19
 56. 56. Okrąglak Franciszek Golan 0:51
 57. 57. W ciamnam lasku ptosek śpjiwa Skorupska Franciszka 0:50
 58. 58. Siodłaj kónia do Torunia Rozalia Pabich 0:34
 59. 59. Gracekie grajo koniekie stajo Rozalia Pabich 0:49
 60. 60. Bodaj ta dąbrowa bodaj u ogozała Rozalia Pabich 0:38
 61. 61. A tam na weselu Rozalia Chorążewicz 0:24
 62. 62. Juz za stołi zasiadajo Rozalia Chorążewicz 0:24
 63. 63. Mislałeś ti wjanusecku Rozalia Chorążewicz 1:00
 64. 64. Gdzie wi jedziecie panie Mnichale Anna Kraśniewska 0:38
 65. 65. A po coście przijechali moje mili goście Anna Kraśniewska 0:29
 66. 66. Dajcie strijecku dajcie kochani Anna Kraśniewska 0:38
 67. 67. A pod borem wolni wjatrek wzieje Anna Korc 1:21
 68. 68. O uu mij mamy w pokojiku Anna Korc 0:39
 69. 69. Tańcujze dziewcino tańcujze dobrze Anna Korc 0:51
 70. 70. uOj biłić tam kartofle Anna Korc 0:46
 71. 71. Kołis-ze sie kołis kołisko lipowa Anna Sakowska 0:32
 72. 72. u Ach ja biedna wdowa Rozalia Rudnikowa 0:35
 73. 73. Leć głosie po rosie do Jasia mojigo Waleria Mierzejek 1:22
 74. 74. Niech beńdzie Jezus Christus pochwaloni Waleria Mierzejek 1:14
 75. 75. Wirządzaj sia dziwca moja Waleria Mierzejek 2:01
 76. 76. Postawcie talierz postawcie bziałi Waleria Mierzejek 0:58
 77. 77. Bhicam kónia bhicam bhicam lejcowégó Stanisław Brzozowy 1:05
 78. 78. Lądam dziewce lądam Stanisław Brzozowy 1:10
 79. 79. uA ti ptásku krogulásku Stanisław Brzozowy 2:25
 80. 80. Mój Boze ji mój Boze Stanisław Brzozowy 1:51
 81. 81. Rozmiślajmi dziś wierni chrześcijani Ewa Kunimaga 0:27
 82. 82. Leco latami jakbi skrzydłami Stanisław Żarnoch 0:57
 83. 83. Barbaro święta berło Jezusowe Stanisław Żarnoch 0:49