Etap I

W ramach pierwszego etapu projektu rozpoczęliśmy systematyczne prace, których celem jest dokładne określenie stanu zasobu i zachowania historycznego dziedzictwa fonograficznego polskiej muzyki tradycyjnej oraz jego zabezpieczenie, opracowanie merytoryczne a także udostępnienie do badań w ramach centralnego repozytorium cyfrowego.

W ramach pierwszego etapu projektu rozpoczęto opracowywanie cennych zasobów instytucji i kolekcji, które nie były dotąd digitalizowane ani systematycznie i merytorycznie zarchiwizowane, skatalogowanie i opracowane. W pierwszej fazie działań skoncentrowaliśmy się m.in. na następujących kolekcjach:

►Nagrania dokumentalne Franciszka Kotuli wraz z dokumentacją towarzyszącą (Podkarpacie) ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli (Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie);
►Nagrania terenowe Wacława Tuwalskiego (Podlasie) ze zbiorów Towarzystwa Regionalnego im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej;
►Nagrania terenowe autorstwa Wandy Księżopolskiej (Wschodnie Mazowsze) pochodzące z jej prywatnej kolekcji nagrań;
►Archiwalne nagrania etnografa Henryka Świątkowskiego (Łowickie) z prywatnej kolekcji nagrań Tomasza Świątkowskiego;
►Nagrania (Wschodnie Mazowsze) z prywatnej kolekcji nagrań muzyka Stanisława Woźnicy.

Istotnym elementem projektu jest także kontynuacja systematycznej digitalizacji zasobów Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. W 2015 r. rozpoczęliśmy digitalizację i opracowanie nagrań Maryny Okęckiej-Bromkowej zrealizowanych przez Polskie Radio Olsztyn, które zostały przekazane przez redaktorkę do Instytutu Sztuki. Ponadto kontynuowaliśmy prace nad cyfryzacją nagrań filmowych ze zbiorów IS PAN.

Kontynuowaliśmy również prace nad dokumentacją towarzyszącą zespołowi nagrań dźwiękowych ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej (zdigitalizowanego w 2014 r.) i zdobyliśmy pierwsze cenne doświadczenia w pracy nad nagraniami – znaleziskami w domowych archiwach muzyków i śpiewaków ludowych.

Seria płytowa IS PAN Folk Music Collection

W ramach pierwszego etapu projektu przygotowaliśmy także poprawione, rozszerzone i opracowane w nowej szacie graficznej drugie wydanie płyty Muzyka ocalona poświęconej muzyce regionu łowickiego.

Opublikowaliśmy ponadto drugie wydanie płyty Melodie ziemi kujawskiej.

Współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (nagrania archiwalne tej instytucji będą digitalizowane i opracowywane w ramach drugim etape projektu) ułatwiła nam kwerendy w zasobach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, które miały na celu określenie stanu, porównanie i weryfikację statusu nagrań muzyki regionu kaliskiego dokonanych przez Jarosława Lisakowskiego. Efektem prac było wydanie dwóch płyt pt. Melodie stamtąd (pierwszej w 2015 r., drugiej w 2017 r.).